Soudci trestního kolegia

JUDr. Angyalossy Petr, Ph.D. - předseda Nejvyššího soudu (nar. 1964, soudce NS od 2017) JUDr. Bláha Jan (nar. 1950, soudce NS od 2002) JUDr. Doležel Radek (nar.1972, soudce NS od 2019) JUDr. Draštík Antonín (nar. 1955, soudce NS od 1996) JUDr. Durdík Tomáš (nar.  

Stručný popis činnosti trestního kolegia

Hlavní činností soudců trestního kolegia je rozhodování o dovoláních a stížnostech pro porušení zákona jako mimořádných opravných prostředcích v trestním řízení, bez ohledu na to, který soud či orgán činný v trestním řízení napadené rozhodnutí vydal. Touto č