Soudci trestního kolegia

JUDr. Angyalossy Petr, Ph.D. (nar. 1964, soudce NS od 2017) JUDr. Bláha Jan (nar. 1950, soudce NS od 2002) JUDr. Draštík Antonín (nar. 1955, soudce NS od 1996) JUDr. Engelmann Jan (nar. 1959, soudce NS od 1996) JUDr. Hrabec František (nar. 1954, soudce NS od 1995) JU 

Stručný popis činnosti trestního kolegia

Hlavní činností soudců trestního kolegia je rozhodování o dovoláních a stížnostech pro porušení zákona jako mimořádných opravných prostředcích v trestním řízení, bez ohledu na to, který soud či orgán činný v trestním řízení napadené rozhodnutí vydal. Touto č