Analýza: Jak u Nejvyššího soudu rozhodoval nový předseda civilního kolegia JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.?

Civilnímu kolegiu Nejvyššího soudu od začátku roku na příštích pět let předsedá Jan Eliáš. Česká justice proto přináší analýzu jeho třináctileté rozhodovací praxe u tohoto soudu. Jan Eliáš pracuje na Nejvyšším soudě od roku 2006. Svůj čtrnáctý rok u něj letos započal ve významné funkci: stal se předsedou civilního kolegia, tedy šéfem všech sedmačtyřiceti soudců, kteří u nejvyšší instance řeší civilní případy. A není jich málo, Nejvyšší soud loni v civilních věcech obdržel 5 127 dovolání. V posledních třech letech byl předsedou civilního kolegia bývalý ústavní soudce Vladimír Kůrka. Zpátky na Nejvyšší soud se vrátil poté, co mu v roce 2015 uplynul desetiletý mandát ústavního soudce. Protože ale loni dosáhl věku sedmdesáti let, s nímž zákon o soudech a soudcích spojuje zánik soudcovské funkce, musel předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal vybrat Kůrkova nástupce. 

Profesorka Dagmar Císařová již nevede komisi pro trestní řád, nahradil ji soudce Nejvyššího soudu JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.

Výrazných změn doznala v novém roce komise pro rekodifikaci trestního práva procesního. Už ji nevede profesorka Dagmar Císařová z pražské právnické fakulty. „Vedením této komise byl nově pověřen JUDr. Jiří Říha, Ph.D., který je jedním z předních akademiků působících na katedře trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň působí i jako soudce na Nejvyšším soudu,“ sdělil České justici mluvčí resortu Vladimír Řepka. 

Soudci: Lidé nebudou mít na advokáty

Novou představu o pravidlech v občanskoprávním řízení před soudem předkládá k diskusi ministerstvo spravedlnosti. Řada vysoce postavených soudců však návrh nové úpravy civilního procesu pokládá za natolik nepovedený, že nemá smysl se jím dál vůbec zabývat. Návrh na novou úpravu nepomůže podle kritiků ani soudcům, ani lidem, kteří se u nich domáhají spravedlnosti. Soudcům vadí, že je příliš odtržený od reality, protože ho tvořili akademici, kteří nikdy nesoudili, ale na zkušenosti a názory z praxe se neptali. Návrh odmítlo i vedení Nejvyššího soudu. 

Soudci odmítli ministerský návrh nové úpravy civilního procesu jako nezpůsobilou kuriozitu

Představitelé českého soudnictví dnes ostře zkritizovali návrh, z nějž chce ministerstvo spravedlnosti vycházet při rekodifikaci civilního procesního práva. Na konferenci v Senátu označili současnou podobu věcného záměru civilního řádu soudního za nemoderní, neúplnou, ryze teoretickou a neopravitelnou. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (ANO) řekl, že ho kritika mrzí, a soudcům slíbil další debatu nad návrhem. Jeho úřad prý nebude usilovat o přijetí nového civilního řádu v tomto volebním období. 

Soudce Fiala: Z účelových průtahů se stal dobrý byznys

Počet případů, kdy dochází k účelovému natahování soudních sporů, roste. Stal se z toho dobrý byznys, řekl v rozhovoru pro Právo místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala. Celý rozhovor s Romanem Fialou, mimo jiné o délce soudních sporů, zrychlení soudnictví a vymahatelnosti rozhodnutí, si můžete přečíst zde. 

Rozhovor: Predseda Najvyššieho súdu Českej republiky prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

DE IURE, informační občasník Nejvyššího soudu Slovenské republiky, vydal rozhovor s prof. JUDr. Pavlem Šámalem, Ph.D., předsedou Nejvyššího soudu České republiky. Odpovědi na otázky týkající se role Nejvyššího soudu v historii České republiky, politického dění a vývoje judikatury na Slovensku, změn v české legislativě, zvýšení počtu peněžitých trestů v České republice, nebo jakou roli zastávají Česká a Slovenská republika v Evropské unii, naleznete v tomto rozhovoru. 

Nových zákonů je zbytečně moc, máme už přes dva milióny norem

V rozhovoru pro deník Právo, prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu, odpovídal na otázky týkající se velkého množství norem a nařízení, které zahlcují české právo, sjednocování judikatury, fenoménu tzv. fake news, právní gramotnosti a zařazení výuky základů práva do osnov základních škol. 

Nový návrh: k soudu jedině s advokátem

Expertní komise složená zejména z teoretiků představila změny v občanském soudním řádu, který upravuje kroky soudu a účastníků v řízení před soudem. Návrh však kritizují lidé z praxe. Komisi, která si za vzor vzala starý rakouský proces, vytýkají, že nás vrací do 19. století a předpis psala bez diskuse se soudci a advokáty. Podle mnohých mění i to, co funguje, a do úprav zařazuje prvky, které tu kdysi byly a neosvědčily se. „Nejde jen o úpravu dovolání, ale například i o prosazování takzvaného advokátního procesu, kdy každá ze stran sporu bude muset být na jakémkoli stupni soudů zastoupena advokátem,“ vysvětluje soudce Nejvyššího soudu Petr Šuk. 

Pavel Šámal: Na NS přijdou nejméně dva soudci z jiných právnických profesí

Nejvyššímu soudu (NS) za uplynulé čtvrtstoletí, co působí v Brně, výrazně přibylo soudců, ale hlavně práce. Loni i předloni počet nově podaných dovolání a dalších podnětů přesáhl 9000. Díky loňské novele mírně omezující okruh rozhodnutí, proti kterým je možno dovolání podat, se nárůst zastavil. Pololetní čísla naznačují, že letos snad podnětů ubude. Přesto NS plánuje zvýšení počtu soudců z nynějších 67 na 72, řekl v rozhovoru pro ČTK předseda soudu Pavel Šámal. Nejméně dva soudci přijdou z jiných právních profesí. 

Rozhovor s JUDr. Zdeňkem Krčmářem, soudcem Nejvyššího soudu

V rozhovoru s JUDr. Zdeňkem Krčmářem, předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, se můžete dočíst, proč si Zdeněk Krčmář zvolil právě profesi soudce a zaměřil se na insolvenční právo, v čem vidí nedostatky novely insolvenčního zákona, jaký má názor např. na účast soudců na přípravě zákonů nebo na zveřejňování veškerých soudních rozhodnutí. Celý rozhovor pro časopis Soudce naleznete zde.