Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 145/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti Okresného súdu Žilina, Hviezdoslavova ulica č. 28, 010 59 Žilina, Slovenská republika (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 11. 2018, sp. zn. Zin 145/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 144/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., narozeného XY, adresa XY, t. č. Nám. Míru 55, 507 11 Valdice (dále jen „žadatel“), ze dne 7. 11. 2018, sp. zn. Zin 144/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 143/2018

Vážený pane P., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 4. 11. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 143/2018, prostřednictvím které se domáháte poskytnutí následujících stanovisek: „- stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 21. 2. 1967, sp. zn. Pls 1/67, - stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. Cpj 86/1971, R 42/1972.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 142/2018

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 11. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 142/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam „jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo nebo NSČR a ukončených v období od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018, a to ideálně ve formátu spisová značka | datum podání | datum rozhodnutí | způsob vyřízení věci | jméno a příjmení advokáta. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 141/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti J. S., nar. XY, XY (dále jen „žadatel“), ze dne 26. 10. 2018, sp. zn. Zin 141/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 126/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 10. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 126/2018, ve které požadujete poskytnutí: “datasety všech dostupných anonymizovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu (k datu žádosti)“  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 128/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 10. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 128/2018, v následujícím znění: „…dovoluji si tímto požádat o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky vydaného v řízení sp. zn. 28 Cdo 5041/2017. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 129/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 4. 10. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 129/2018, v následujícím znění: „Dobrý den, na základě zákona 106/1999 Sb. prosím o anonymizovanou kopii konečného rozsudku NS v případě tragické nehody pana M. L. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 130/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 4. 10. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 130/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnutí: „zaslání vyjádření, které byly poskytnuty jako podklady pro stanovisko sp.zn. Tpjn 305/2010 (Sb. R 51/2011 tr.). 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 131/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 5. 10. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 131/2018, v následujícím znění: „Podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné pod č. 88 v časopise Soudní judikatura, ročník 1997.“