Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 132/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 9. 10. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 132/2018, v následujícím znění: 1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. požaduje poskytnutí následujících informací: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 133/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud obdržel dne 15. 10. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 133/2018, v následujícím znění: „Žiadam anonymizované rozhodnutie 11Tdo/1311/2004, nakoľko na vašej internetovej stránke nieje úplne.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 134/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti IAFS S.A, reg. č. B 99475, se sídlem 76, route de Thionville, L-2610, Luxembourg, Velkovévodství lucemburské, právně zastoupené JUDr. Jaroslavem Radilem, advokátem, se sídlem Ovenecká 78/33, Bubeneč, 170 00 Praha 7 (dále jen „žadatelka“), ze dne 16. 10. 2018, sp. zn. Zin 134/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 136/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N. (dále jen „žadatel“), ze dne 22. 10. 2018, sp. zn. Zin 136/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 137/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 24. 10. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 137/2018, v následujícím znění: „1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. požaduje poskytnutí následujících informací: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 139/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti spolku Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, IČ: 67010041, se sídlem Cejl 866/50a, 602 00 Brno, zastoupeného M. P., členem výboru (dále jen „žadatel“), ze dne 25. 10. 2018, sp. zn. Zin 139/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 140/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti R. F. (dále jen „žadatel“), ze dne 30. 10. 2018, sp. zn. Zin 140/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 125/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 25. 9. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 125/2018. Konkrétně se domáháte poskytnutí následujících informací: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 124/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 22. 9. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 124/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnutí: „Oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu. Analýza 28/2016.Ukládání peněžitých trestů ve vybraných členských státech Evropské unie, Brno, 2016.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 122/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti pana J. F. (dále jen „žadatel“), ze dne 10. 9. 2018, sp. zn. Zin 122/2018, takto: