Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 64/2017

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 30. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 64/2017, ve které požadujete sdělení informací k následujícím bodům: „1. Informace o stavu řízení ve věci usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. července 2013 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 61/2017

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 61/2017, ve které žádáte: 1) Pod jakými sp. zn. jsou vedeny právní věci u Nejvyššího soudu České republiky, kde vystupuji jako účastník soudního řízení? 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 59/2017

Vážený pane,Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 23. 5. 2017 žádost o poskytnutí informace podanou Vaší společností a vedenou pod sp. zn. Zin 59/2017, v níž žádáte „ ...vyjádření, zda v minulosti byly nebo v současné době jsou podány u nadepsaného soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 58/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 19. 5. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 58/2017. Konkrétně se domáháte anonymizovaného textu rozhodnutí sp. zn. 7 To 99/2004, žádáte 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 56/2017

Vážený pane doktore, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 9. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 56/2017, prostřednictvím které žádáte o zaslání anonymizované verze usnesení sp. zn. 26 Cdo 4519/2016 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 55/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 6. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 55/2017, prostřednictvím které žádáte o poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí Nejvyššího soudu v trestní věci mediálně (veřejností) sledovaného případu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 53/2017

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 53/2017, prostřednictvím které žádáte o informace, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015 sp. zn. 21 Cdo 4123/2013 a kdy bylo toto rozhodnutí publikováno na webových stránkách 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 52/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 3. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 52/2017, prostřednictvím které žádáte o následující informace z období let 2010 – 2016: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 50/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti pana V. D. (dále také jako „žadatel“), ze dne 30. 4. 2017, sp. zn. Zin 50/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 41/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 14. 4. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 41/2017, prostřednictvím které žádáte „… zpřístupnit informaci, jestli bylo proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 1. 2017, č. j. 16 Cmo 23/2016-1175, podáno dovolání