Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 102/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 18. 7. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 102/2018, prostřednictvím které žádáte: „Uvedte věškerá řízení v přehledné tabulce, ve formátu xls, či csv, týkající se osoby T. R., vedená u Nejvyššího soudu historicky, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 117/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti DIAMANT & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČ: 06917283, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2 (dále jen „žadatelka“), ze dne 20. 8. 2018, sp. zn. Zin 117/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 116/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 17. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 116/2018, prostřednictvím které žádáte: „ …poskytnutí informace o tom, zda Nejvyšší soud provádí podrobnější monitoring týkající rozhodovací činnosti 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 115/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 14. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 115/2018, prostřednictvím které žádáte: „Prosím o poskytnutí informací týkajících se počtů zaměstnanců přijatých k Vašemu soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 114/2018

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 13. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 114/2018, prostřednictvím které žádáte sdělit: „1) Zda vedete či jste vedli evidenci soudců, kteří byli v době od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 členy Komunistické strany Československa (zkr. KSČ). 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 112/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti R. S. (dále jen „žadatel“), ze dne 10. 8. 2018, sp. zn. Zin 112/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 111/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., advokáta (dále jen „žadatel“), ze dne 10. 8. 2018, sp. zn. Zin 111/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 110/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 9. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 110/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout „anonymizované rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, Burešova 20, Brno-střed, vedené pod spisovou značkou 7 TDO 748/2018, ze dne 28. 6. 2018.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 109/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 7. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 109/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout stanovisko trestního kolegia sp. zn. Tpjn 301/2013 ze dne 13. 3. 2014. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 107/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 8. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 107/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout anonymizovaný rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1922/2017.