Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 94/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 7. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 94/2017. Konkrétně požadujete „poskytnutí informace o všech řízeních vedených u Vašeho soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 92/2017

Vážený pane, dne 24. 7. 2017 dorazilo na podatelnu Nejvyššího soudu České republiky Vaše podání nadepsané „Sťažnosť na prístup súdu k vybavovaniu sporu X Cdo XXX/2017 a žiadost o poskytnutie informácie poďla zákona č. 106/1999 Sb.“. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 91/2017

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 23. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 91/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout „sdělení předsedy trestního kolegia 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 89/2017

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 89/2017, prostřednictvím které žádáte: „•anonymizovanou kopii rozhodnutí 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 87/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., (dále také jako „žadatel“), ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. Zin 87/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 83/2017

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 11. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 83/2017, prostřednictvím které žádáte o zaslání anonymizované kopie rozhodnutí 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 82/2017

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 11. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 82/2017, prostřednictvím které žádáte tuto informaci: „Zdali je u Vašeho soudu aktuálně vedeno 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 86/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 15. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 86/2017, prostřednictvím které žádáte „sdělení všech věcí přehledně, rovněž všech odpovědí historicky, na základě všech žádostí o informace odeslaných všem výše uvedeným 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 81/2017

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 10. 7. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 81/2017, prostřednictvím které žádáte o potvrzení informace, že příslušný senát Nejvyššího soudu doposud nerozhodl ve věci 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 78/2017

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 6. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 78/2017, prostřednictvím které žádáte o poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2000