Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 92/2016

Vážený pane, dne 1. 7. 2016 obdržel Nejvyšší soud Vaši žádost o poskytnutí informací, se kterou jste původně oslovil Okresní soud v Liberci a Nejvyššímu soudu ji zaslal jen na vědomí. Nejvyšší soud přesto toto Vaše podání vyhodnotil tak, že podle § 2 odst. 1 Informačního zákona se cítí být v té části žádosti, která směřuje k činnosti Nejvyššího soudu, rovněž povinným subjektem s povinností tuto předmětnou část Vaši žádosti v řádné lhůtě vyřídit a poskytnout Vám odpověď. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 89/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti pana P. P., (dále jen „žadatel“), ze dne 28. 6. 2016, o poskytnutí rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1316/2008 a rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2008, sp. zn. 21 Cdo 1222/2008, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 86/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Ing. M. D., (dále jen „žadatel“), ze dne 21. 6. 2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 85/2016

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud obdržel dne 14. 6. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. 85/2016 a v níž žádáte poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016, které je u Nejvyššího soudu vedeno pod sp. zn. 28 Cdo 5217/2015. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 84/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti pana R. M., (dále jen „žadatel“), ze dne 10. 6. 2016, ve které se domáhá zaslání (kopií) rozsudků a usnesení, v nichž jako oprávněný nebo žalobce figuroval od 1. května 2010 JUDr. J. B., takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 82/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti J. V., (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 6. 2016, sp. zn. Zin 82/2016, o poskytnutí informací ve smyslu Informačního zákona, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 81/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti JUDr. D. M., (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 6. 2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 78/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Mgr. T. J., (dále jen „žadatel“), ze dne 30. 5. 2016, sp. zn. Zin 78/2016, o poskytnutí informací ve smyslu Informačního zákona, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 77/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti pana P. P., (dále jen „žadatel“), ze dne 26. 5. 2016, o poskytnutí rozhodnutí Nejvyššího soudu z 20. 5. 2015, sp. zn. 11 Tdo 1640/2014, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 76/2016

Vážený pane doktore, Nejvyšší soud obdržel dne 26. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 76/2016. Konkrétně se v ní domáháte „poskytnutí rozsudku Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 11 Tdo 1499/2015“.