Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 8/2016

Nejvyšší soud obdržel 18. ledna 2016 žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 8/2016. Pisatel v ní požadoval zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci sp. zn. 30 Cdo 5429/2014. Nejvyšší soud předmětné rozhodnutí žadateli v anonymizované verzi zaslal v řádné lhůtě vymezené zákonem č. 106/1999 Sb. 

Odpověď na žádost advokáta o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 7/2016

Nejvyšší soud obdržel 15. ledna 2016 žádost o poskytnutí informace, podanou advokátem paní PhDr. A. U., roč. 1960. Na žádost, evidovanou pod sp. zn. Zin 7/2016, odpověděl následovně: Nejvyššímu soudu nebyla v minulosti nikým dána na vědomí informace o podání návrhu (případně o řízení) na úpravu svéprávnosti a o opatrovnictví PhDr. A. U., roč. 1960. Vyplývá to z databáze ISNS, tedy Informačního systému Nejvyššího soudu, aktuálně k datu 20. ledna 2016, 8.30 hod. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 6/2016

V odpovědi na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., adresovanou Nejvyššímu soudu 13. ledna 2016, evidovanou pod sp. zn. Zin 6/2016, povinný subjekt sdělil: Po zadání klíčových slov do vyhledavače v evidenci anonymizovaných Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu na webových stránkách www.nsoud.cz upozornil systém na čtyři případy, kdy se senát občanskoprávního a obchodního kolegia NS zabýval sporem z oblasti ochrany autorského práva na architektonické dílo podle zákona č. 121/2000 Sb. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 4/2016

V odpovědi na žádost o poskytnutí informace ze dne 8. ledna 2016, evidovanou pod sp. zn. Zin 4/2016, uvedl Nejvyšší soud následující: 1. U Nejvyššího soudu nepůsobí žádný soudce/kyně na částečný pracovní úvazek 2. Žádný ze současných soudců/kyň Nejvyššího soudu nevykonává svoji práci na uzavřenou dohodu o pracovní činnosti 3. Nejvyšší kontrolní úřad v minulosti nikdy neprováděl kontrolu hospodaření Nejvyššího soudu v Brně. Hospodaření Nejvyššího soudu je pravidelně kontrolováno ministerstvem spravedlnosti. Poslední podrobná finanční kontrola ze strany ministerstva spravedlnosti se uskutečnila v závěru loňského roku. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 3/2016

K žádosti o poskytnutí informace, evidované pod sp. zn. Zin 3/2016, zaslal Nejvyšší soud pisateli následující odpovědi: 1. Požadované rozhodnutí v prvním bodě žádosti má sp. zn. 4 Tdo 436/2012 a je v anonymizované verzi volně přístupné na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz . V souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., tedy Nejvyšší soud odkázal na již zveřejněnou informaci. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 2/2016

Pod sp. zn. Zin 2/2016 vede Nejvyšší soud žádost o zaslání rozhodnutí ve věcech sp. zn. 22 Cdo 3286/2010 a 22 Cdo 3286/2012. V příloze odpovědi elektronickou poštou Nejvyšší soud zaslal žadateli v zákonné lhůtě anonymizovanou verzi požadovaného rozhodnutí 22 Cdo 3286/2010, respektive 21 Cdo 3286/2010. Tento nesoulad v označení spisu žadateli Nejvyšší soud rovněž vysvětlil: Pravděpodobně došlo u zdroje, odkud žadatel čerpal původní označení 22 Cdo 3286/2010, k překlepu, neboť spisová značka 22 Cdo 3286/2010 u Nejvyššího soudu neexistuje. První číslo označení spisu, v tomto případě tedy číslo 21 nebo 22, značí vždy příslušný senát – přitom věc Cdo 3286/2010 rozhodoval senát číslo 21 a ne 22. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., vedenou pod sp. zn. Zin 1/2016

Dne 4. ledna 2016 obdržel Nejvyšší soud žádost o zaslání rozhodnutí ve věci sp. zn. 2 Tzn 72/97. Tuto žádost eviduje Nejvyšší soud pod sp. zn. Zin 1/2016 a vyhověl jí. V příloze odpovědi elektronickou poštou zaslal Nejvyšší soud pisateli anonymizovanou verzi požadovaného rozhodnutí ze dne 18. září 1997. 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 105/2015

V žádosti, kterou adresoval Nejvyššímu soudu redaktor celostátního deníku, šlo pisateli o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí ve věci mediálně známého případu bývalého ředitele státního podniku Čepro. Nejvyšší soud na žádost, evidovanou pod sp. zn. Zin 105/2015, odpověděl následovně: Rozhodnutí Nejvyššího soudu v předmětné věci je součástí spisu sp. zn. 5 Tdo 1449/2014. Anonymizovaná verze rozhodnutí je volně dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, po doplnění příslušné spisové značky do tabulky „Rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu.“ 

Odpověď na žádost fyzické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 104/2015

V žádosti, kterou eviduje Nejvyšší soud pod sp zn. Zin 104/2015, požadovala pisatelka konkrétní specifikaci, co bude Nejvyšší soud projednávat ve věcech spisových značek 26 Cdo 5507/2015, 26 Cdo 5509/2015 a 26 Cdo 5510/2015, kde figuruje jako účastník řízení. K jednotlivým řízením obdržela žadatelka v řádné lhůtě následující informace: 26 Cdo 5507/2015 – „O vrácení přeplatku z vyúčtování služeb spojených s bydlením“. 

Odpověď na žádost právnické osoby o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 103/2015

V odpovědi na žádost o poskytnutí informace, kterou obdržel Nejvyšší soud od společnosti Stewart Title Limited, o.s. a eviduje ji pod sp. zn. Zin 103/2015, uvedl povinný subjekt následující: 1. Tělovýchovná jednota Bohemians Praha, IČ 15887456, figurovala nebo figuruje v těchto řízeních u Nejvyššího soudu: 23 CDON 644/97: jako odpůrce, vyřízeno bez rozhodnutí dne 01. 07. 1997, neboť navrhovatelka K. P. nepředložila v podaném dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 19 Co 107/96-93 ze dne 15. 04. 1996 veškeré náležitosti. Nejvyšší soud tak dovolání neprojednával.