Dotaz FO na soudní rozhodování

Nna základě Vaší žádosti o informace ze dne 13. 1. 2014, která je u Nejvyššího soudu v Brně vedena pod sp. zn. Zin 5/2014, sděluji: 1) JUDr. Jan Bláha a celý senát rozhodují podle platných zákonů. K práci JUDr. Pavla Zemana není Nejvyšší soud oprávněný se vy 

Dotaz FO na 2 řízení u NS

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 16. 1. 2014 a je vedena pod sp. zn. Zin 3/2014, sděluji: na Vámi uvedená jména osob a společností nevede Nejvyšší soud v Brně v posledních 5ti let 

Dotaz AK na soudce NS

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 17. 1. 2014, která je u Nejvyššího soudu v Brně vedena pod sp. zn. Zin 4/2014, sděluji: JUDr. Jiří Doležílek byl u KS v Ostravě od 1. 7. 1992 do 31. 3. 2012; od 1. 8. 1998 do 31. 7. 1999 byl jako soudce krajského sou 

Dotaz FO na dvě rozhodnutí NS

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 13. 10. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 71/2013, sděluji: v příloze Vám zasílám rozhodnutí Nejvyššího soudu 2 Cdon 736/97 v PDF formátu – 4 listy 

Dotaz FO na rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1928

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 13. 10. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 70/2013, sděluji: rozhodnutí Zm I 376/27 není rozhodnutím Nejvyššího soudu v Brně a Nejvyšší soud tedy toto r 

Dotaz FO - zákon o rodině

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 10. 10. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 69/2013, sděluji: 1) Nejvyšší soud nezajišťuje publikaci 117. Usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 21. 8. 201 

Dotaz FO na judikaturu NS k §30, §31, §31a tr. ř.

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 25. 11. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 66/2013, sděluji: na základě vašeho dotazu bylo zjištěno, že jde ustanovení trestního řádu - v 

Dotaz FO na řízení kolem osoby tazatelky

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 29. 10. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 62/2013, sděluji: na Vaše jméno nevydal Nejvyšší soud v Brně žádné rozhodnutí, tedy ani rozhodnutí, kterým by 

Dotaz FO na soudní poplatky

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 23. 10. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 61/2013, sděluji: zasílám Vám přehled soudních poplatků v dovolacím řízení ve věcech občanskoprávních, a to d 

Dotaz FO na řízení v senátu 21 Cdo

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 9. 10. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 59/2013, sděluji: a) senát 21 Cdo vyřizuje agendu podle nápadu, ovšem k tomu je třeba dodat, že každý ze soudc