Dotaz FO na IT zajištění a vybavení

Na základě Vaší žádosti o informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 25. 9. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 54/2013, sděluji: 1) Nejvyšší soud používá k ukládání a organizování emailové komunikace MS Exchange 2003 

Dotaz FO na evidenci spisů

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 25. 9. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 55/2013, sděluji: 1) Spisová služba u Nejvyššího soudu je vedena v souladu s platnou legislativou, 

Dotaz FO na odůvodnění rozhodnutí

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla zaslána Okresnímu soudu sp. Zn. Si 213/2013 v Uherském Hradišti a předána na vědomí Nejvyššímu soudu v Brně 24. 9. 2013 a je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 53/2013, sdě 

Dotaz FO na použití právních předpisů EU

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 26. 8. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 51/2013, dále po jejím následném upřesnění, které bylo Nejvyššímu soudu datovou schránkou doručeno dne 6.  

Dotaz FO na stav dovolání NSZ

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu doručena 4.9. 2013 a je vedeno pod sp. zn. Zin 52/2013 sděluji: uvedené dovolání dosud nebylo Nejvyššímu soudu doručeno. K tomu je třeba uvést, že dovolání se pod 

Dotaz AK na průměrnou délku řízení

Vážený pane doktore, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 20. 8. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 50/2013, sděluji: 1) Průměrná doba mezi předložením věci Nejvyššímu soudu a vydán 

Dotaz na FO na počet podaných věcí OSA a ČPU

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 8. 8. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 49/2013, sděluji: OSA – ochranný svaz autorský, IČ 638 39 997 měl u Nejvyššího soudu podáno 22 věcí, Čes 

Dotaz FO na smlouvu s Novatrixem

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 18. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 40/2013, sděluji: 1) Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek je vydávána na základě smlouvy uzavřené mezi Ne 

Dotaz FO na rozhodnutí Tcu - imunita

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 18. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 37/2013, sděluji: Vámi požadovaná usnesení jsou veřejně přístupná v rejstříku rozhodnutí na webových strá 

Dotaz FO na platy tří soudců

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 22. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 42/2013, sděluji: hrubé platy jmenovaných soudců v letech 2012 a 2013 jsou následující (JUDr. Šilhavecký je