Dotaz FO na složení senátu 3 Tcu

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 18. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 41/2013, sděluji: ve věci, které zmiňujete, rozhodovali soudci JUDr. Jurka, JUDr Šabata, JUDr. Šilhavecký. 

Dotaz FO na jednání senátu 29 Cdo

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 17. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 39/2013, sděluji: v příloze zasílám seznam věcí napadlých senátu 29 Cdo občanskoprávního a obchodního koleg 

Dotaz FO na sp. značky ve věci vynětí (imunita)

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 17. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 37/2013, sděluji: Vámi požadovaná rozhodnutí budou v brzké době veřejně přístupná v anonymizované verzi,  

Dotaz FO na kárná řízení

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 10. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 35/2013, sděluji: veškerá rozhodnutí, která učinil Nejvyšší soud ve věci odvolacích kárných řízení soudc 

Dotaz FO na stanoviska

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 3. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 34/2013, sděluji: podle Vámi uvedených kriterií nevydal Nejvyšší soud žádné sjednocující stano 

Dotaz FO na konzultaci či radu

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 26. 6. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 25/2013-I., sděluji: 1) Nejvyšší soud se nemůže k Vámi uvedené problematice vyjádřit, neboŨnbsp;

Dotaz na sp. zn. dovolání

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 24. 6. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 33/2013, sděluji: požadované rozhodnutí má spisovou značku 4 Tdo 366/2013 a je veřejně přístupné. 

Dotaz AK na právní větu

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 10. 6. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 31/2013, sděluji: K otázce pod č. 1. rozhodnutí sp. zn. 11 Tdo 777/2011, které je zveřejněno na webové strá 

Dotaz FO na rozhodnutí 29 Cdo 196/2010

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 12. 6. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 32/2013, sděluji: Vámi požadované rozhodnutí je uvedeno na webových stránkách Nejvyššího soudu (www.nsoud.c 

Dotaz FO na rozhodnutí 29 Cdo 1111/2010

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 31. 5. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 26/2013, sděluji: Vámi požadované rozhodnutí je jako anonymizované zveřejněno v plném znění na webových st