Dotaz FO na 30 Cdo 101/2013

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 17. 5. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 24/2013, sděluji: rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 101/2013 je zveřejněno na webových stránkách Nejvyššího soudu  

Dotaz FO na judikaturu a rozhodnutí

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 16. 5. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 23/2013, sděluji: Vámi požadovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se dotýkají §254 tr. zákoní 

Dotaz FO na uzavřené smlouvy

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 14. 5. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 22/2013, sděluji: ve Vámi uvedeném období uzavřel Nejvyšší soud v Brně celkem 8 smluv podle kritérií, kter 

Dotaz FO na rozhodnutí s meritem - porušení tajemství dopravovaný zpráv

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 7. 5. 2013 a je evidovaná pod sp. zn. Zin 21/2013, sděluji: na základě Vámi zadaných kriterií jsem zjistil, že v uvedeném období Nejvyšší soud ře 

Dotaz FO na trestní rozhodnutí

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 6. 5. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 20/2013, sděluji: rozhodnutí ve věci 3 Tdo 275/2013 zatím nebylo doručeno účastníkům řízení a proto Vám je 

Dotaz na rozhodnutí TK

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 28. 4. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 19/2013, sděluji: Vámi požadované rozhodnutí je na webových stránkách Nejvyššího soudu pod sp. zn. 5 Tdo 82 

Dotaz FO na doručování a rozhodnutí

Vážený pane, na základě vašeho dopisu ze dne 23. 4. 2013, který je u Nejvyššího soudu v Brně veden jako součást spisu sp. zn. Zin 14/2013, sděluji: K bodu 2 – Nejvyšší soud Vám poskytl vzory všech tří typů obálek, které může soud používat k doručování 

Dotaz FO na zpracovnání anonymizace rozhodnutí

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 19. 4. 2013, sděluji: anonymizaci jednotlivých rozhodnutí provádí protokolující soudní úřednice ručně a následně zajišťuje její zveřejnění na webových stránkách Nejvyššího soudu. Žá 

Dotaz na řízení u NS pro konkrétní FO

Na základě Vašeho doplnění žádosti o informace ze dne 12. 4. 2013, které je vedeno u Nejvyššího soudu pod sp. zn. Zin 15/2013, sděluji: v přílohách Vám zasílám tabulky všech podání, která máte v evidenci u Nejvyššího soudu. Současně připomínám, že v roce 

Dotaz FO na rozhodnutí v trestním řízení

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 15. 4. 2013, která je u Nejvyššího soudu v Brně vedena pod sp. zn. Zin 17/2013, sděluji: Nejvyšší soud v Brně nevydal sjednocující stanovisko k zásadám dvojinstančnosti v trestním řízení. Na základě Vašich podkla