Dotaz FO na rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 1928

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 13. 10. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 70/2013, sděluji: rozhodnutí Zm I 376/27 není rozhodnutím Nejvyššího soudu v Brně a Nejvyšší soud tedy toto r 

Dotaz FO - zákon o rodině

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 10. 10. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 69/2013, sděluji: 1) Nejvyšší soud nezajišťuje publikaci 117. Usnesení Senátu Parlamentu ČR ze dne 21. 8. 201 

Dotaz FO na judikaturu NS k §30, §31, §31a tr. ř.

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 25. 11. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 66/2013, sděluji: na základě vašeho dotazu bylo zjištěno, že jde ustanovení trestního řádu - v 

Dotaz FO na řízení kolem osoby tazatelky

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 29. 10. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 62/2013, sděluji: na Vaše jméno nevydal Nejvyšší soud v Brně žádné rozhodnutí, tedy ani rozhodnutí, kterým by 

Dotaz FO na soudní poplatky

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 23. 10. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 61/2013, sděluji: zasílám Vám přehled soudních poplatků v dovolacím řízení ve věcech občanskoprávních, a to d 

Dotaz FO na řízení v senátu 21 Cdo

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 9. 10. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 59/2013, sděluji: a) senát 21 Cdo vyřizuje agendu podle nápadu, ovšem k tomu je třeba dodat, že každý ze soudc 

Dotaz FO na IT zajištění a vybavení

Na základě Vaší žádosti o informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 25. 9. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 54/2013, sděluji: 1) Nejvyšší soud používá k ukládání a organizování emailové komunikace MS Exchange 2003 

Dotaz FO na evidenci spisů

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která Nejvyššímu soudu v Brně doručena 25. 9. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 55/2013, sděluji: 1) Spisová služba u Nejvyššího soudu je vedena v souladu s platnou legislativou, 

Dotaz FO na odůvodnění rozhodnutí

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla zaslána Okresnímu soudu sp. Zn. Si 213/2013 v Uherském Hradišti a předána na vědomí Nejvyššímu soudu v Brně 24. 9. 2013 a je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 53/2013, sdě 

Dotaz FO na použití právních předpisů EU

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 26. 8. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 51/2013, dále po jejím následném upřesnění, které bylo Nejvyššímu soudu datovou schránkou doručeno dne 6.