Dotaz FO na rozhodnutí NS

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 4. 2013, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 12. 4. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 16/2013, sděluji: na základě Vašich údajů není možné sdělit požadované informace, protože soudní informační systém 

Dotaz FO na spis. zn. řízení odvolacího soudu

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 20. 3. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 13/2013, sděluji: věc vedená u Nejvyššího soudu v Brně pod sp. zn. 23 Cdo 2623/2011 měla u odvolacího sou 

Dotaz FO na uznání rozhodnutí o rozvodu

Na základě Vašeho dotazu podaného podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, který byl Nejvyššímu soudu v Brně doručen 19. 3. 2013 a je veden pod sp. zn. Zin 12/2013, sděluji: na základě Vámi uvedených údajů bylo zjištěno, že k NejvyŨnbsp;

Dotaz na stav řízení spisové značky 28 Cdo 2915/2012

Na základě Vaší žádosti o informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 7. 3. 2013, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena téhož dne a je vedena pod sp. zn. Zin 11/2013, sděluji: dovolání vedené pod sp. zn. 28 Cdo 2915/2012 dosud rozhodnuto nebylo 

Dotaz senátora Parmanetu ČR

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 27. 2. 2013, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 1. 3.2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 6/2013, sděluji: na konci roku 2012 byl počet zaměstnanců – 256 a celková výše vlastního 

Dotaz společnosti EKOLAMP

Na Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 6. 3. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 10/2013, sděluji: nakládání s použitými elektrozařízeními/eklektroodpadem skupiny 5 – osvětlovací zařízení zajišťu 

Dotaz FO na řízení a spisové značky

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2. 3. 2013, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 4. 3. 2013, a je vedena pod sp. zn. Zin 8/2013, sděluji: na základě Vašich podkladů mohu sdělit, že u Nejvyššího s 

Dotaz FO na zveřejnění výroční zprávy

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 3. 3. 2013, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena téhož dne a je vedena pod sp. zn. Zin 7/2013, sděluji: výroční zpráva za rok 2012 byla zveřejněna na webových stránkách Nejvyššího soudu 1. 2. 

Dotaz FO na databázi rozhodnutí krajských soudů

Nejvyšší soud nevede evidenci ani databázi rozhodnutí (rozsudcích a usneseních) krajských soudů. Svá rozhodnutí na webových stránkách zveřejňují pouze Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Ústavní soud ČR. Nejvyššímu soudu není známo, že by krajské soudy  

Dotaz FO na poplatky za internet, mobilní a pevné služby

Vážená paní magistro, na základě Vaší žádosti o informace, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 20. 1. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 3/2013, sděluji: 1) objem plateb za poskytnutí pevných hlasových služeb v letech 2010 – 2013 je: 2010 – Kč 316.59