Dotaz FO na stav dovolání NSZ

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu doručena 4.9. 2013 a je vedeno pod sp. zn. Zin 52/2013 sděluji: uvedené dovolání dosud nebylo Nejvyššímu soudu doručeno. K tomu je třeba uvést, že dovolání se pod 

Dotaz AK na průměrnou délku řízení

Vážený pane doktore, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 20. 8. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 50/2013, sděluji: 1) Průměrná doba mezi předložením věci Nejvyššímu soudu a vydán 

Dotaz na FO na počet podaných věcí OSA a ČPU

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 8. 8. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 49/2013, sděluji: OSA – ochranný svaz autorský, IČ 638 39 997 měl u Nejvyššího soudu podáno 22 věcí, Čes 

Dotaz FO na smlouvu s Novatrixem

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 18. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 40/2013, sděluji: 1) Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek je vydávána na základě smlouvy uzavřené mezi Ne 

Dotaz FO na rozhodnutí Tcu - imunita

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 18. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 37/2013, sděluji: Vámi požadovaná usnesení jsou veřejně přístupná v rejstříku rozhodnutí na webových strá 

Dotaz FO na platy tří soudců

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 22. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 42/2013, sděluji: hrubé platy jmenovaných soudců v letech 2012 a 2013 jsou následující (JUDr. Šilhavecký je  

Dotaz FO na složení senátu 3 Tcu

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 18. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 41/2013, sděluji: ve věci, které zmiňujete, rozhodovali soudci JUDr. Jurka, JUDr Šabata, JUDr. Šilhavecký. 

Dotaz FO na jednání senátu 29 Cdo

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 17. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 39/2013, sděluji: v příloze zasílám seznam věcí napadlých senátu 29 Cdo občanskoprávního a obchodního koleg 

Dotaz FO na sp. značky ve věci vynětí (imunita)

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 17. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 37/2013, sděluji: Vámi požadovaná rozhodnutí budou v brzké době veřejně přístupná v anonymizované verzi,  

Dotaz FO na kárná řízení

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 10. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 35/2013, sděluji: veškerá rozhodnutí, která učinil Nejvyšší soud ve věci odvolacích kárných řízení soudc