Dotaz právního zástupce na přidělené sp. značky

Vážený pane magistře, na základě Vašeho dotazu ze 28. 1. 2013 podaného podle zákona č. 106/1999 Sb., který je u Nejvyššího soudu v Brně veden pod sp. zn. Zin 4/2013, sděluji: bytové družstvo Trávníky, se sídlem v Otrokovicích, má u Nejvyššího soudu přiděl 

Dotaz FO na způsob přidělování věcí u NS

Požadovaná informace týkající se pravidel pro přidělování agendy je upravena jednak v zákoně č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, a jednak v Jednacím řádu Nejvyššího soudu ČR (JŘ NS) a Rozvrhu práce Nejvyššího soudu ČR (dále jen „rozvrh práce“). Podle § 4 

Dotaz advokáta na délku řízení u NS

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 28. 11. 2012 podané podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 30. 11. 2012, a je vedena pod sp. zn. Zin 42/2012, sděluji: za současné platné právní úpravy a také v období let 2009, 201 

Dotaz FO na délku řízení

na základě Vaší žádosti o informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20. 11. 2012, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 26. 11. 2012 a je vedena pod sp. zn. Zin 41/2012, sděluji: průměrná délka řízení věcí v rejstříku Cdo je 18 – 24 měs 

Dotaz FO na přidělování věcí senátům a soudcům

na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla elektronickou cestou doručena Nejvyššímu soudu 13. 11. 2012 (poštou pak 14. 11. 2012) a je vedena pod sp. zn. Zin 40/2012, sděluji: veškerá pravidla pro přidělování věcí napadlých 

Dotaz FO na rozhodnutí ve věci Romana S.

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 1. 11. 2012 a je evidovaná pod sp. zn. Zin 39/2012, sděluji: rozhodnutí ve věci stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedln 

Dotat FO na rozhodnutí NS

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 20. 10. 2012, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 24. 10. 2012, sděluji: veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně jsou uveřejněna na webových stránkách www.nsoud.cz a pro  

Dotaz FO na sp. značku řízení

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 25. 9. 2012, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena téhož dne a je vedena pod sp. zn. Zin 36/2012, sděluji: dovolání ve věci 1 KO 36/20101-6184 bylo Nejvyššímu soudu v Brně doručeno 5. 12. 2011 a bylo vedeno 

Dotaz FO ke složení OOK

Vážená paní, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 9. 2012, které je u Nejvyššího soudu v Brně vedeno pod sp. zn. Zin 34/2012, sděluji: členy občanskoprávního a obchodního kolegia NS jsou všichni soudci toho kolegia. Na schvalování stanoviska Cpjn 20 

Dotaz FO na rozhodnutí NS

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 4. 9. 2012, které je u Nejvyššího soudu v Brně vedeno pod sp. zn. Zin 33/2012, sděluji: veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou zveřejněna na webové stránce Nejvyššího soudu www.nsoud.cz. Při vyhl