Dotaz FO na stanoviska

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 3. 7. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 34/2013, sděluji: podle Vámi uvedených kriterií nevydal Nejvyšší soud žádné sjednocující stano 

Dotaz FO na konzultaci či radu

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 26. 6. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 25/2013-I., sděluji: 1) Nejvyšší soud se nemůže k Vámi uvedené problematice vyjádřit, neboŨnbsp;

Dotaz na sp. zn. dovolání

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 24. 6. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 33/2013, sděluji: požadované rozhodnutí má spisovou značku 4 Tdo 366/2013 a je veřejně přístupné. 

Dotaz AK na právní větu

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 10. 6. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 31/2013, sděluji: K otázce pod č. 1. rozhodnutí sp. zn. 11 Tdo 777/2011, které je zveřejněno na webové strá 

Dotaz FO na rozhodnutí 29 Cdo 196/2010

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 12. 6. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 32/2013, sděluji: Vámi požadované rozhodnutí je uvedeno na webových stránkách Nejvyššího soudu (www.nsoud.c 

Dotaz FO na rozhodnutí 29 Cdo 1111/2010

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 31. 5. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 26/2013, sděluji: Vámi požadované rozhodnutí je jako anonymizované zveřejněno v plném znění na webových st 

Dotaz FO na 30 Cdo 101/2013

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 17. 5. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 24/2013, sděluji: rozhodnutí sp. zn. 30 Cdo 101/2013 je zveřejněno na webových stránkách Nejvyššího soudu  

Dotaz FO na judikaturu a rozhodnutí

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 16. 5. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 23/2013, sděluji: Vámi požadovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se dotýkají §254 tr. zákoní 

Dotaz FO na uzavřené smlouvy

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 14. 5. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 22/2013, sděluji: ve Vámi uvedeném období uzavřel Nejvyšší soud v Brně celkem 8 smluv podle kritérií, kter 

Dotaz FO na rozhodnutí s meritem - porušení tajemství dopravovaný zpráv

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 7. 5. 2013 a je evidovaná pod sp. zn. Zin 21/2013, sděluji: na základě Vámi zadaných kriterií jsem zjistil, že v uvedeném období Nejvyšší soud ře