Dotaz FO na trestní rozhodnutí

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 6. 5. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 20/2013, sděluji: rozhodnutí ve věci 3 Tdo 275/2013 zatím nebylo doručeno účastníkům řízení a proto Vám je 

Dotaz na rozhodnutí TK

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 28. 4. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 19/2013, sděluji: Vámi požadované rozhodnutí je na webových stránkách Nejvyššího soudu pod sp. zn. 5 Tdo 82 

Dotaz FO na doručování a rozhodnutí

Vážený pane, na základě vašeho dopisu ze dne 23. 4. 2013, který je u Nejvyššího soudu v Brně veden jako součást spisu sp. zn. Zin 14/2013, sděluji: K bodu 2 – Nejvyšší soud Vám poskytl vzory všech tří typů obálek, které může soud používat k doručování 

Dotaz FO na zpracovnání anonymizace rozhodnutí

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 19. 4. 2013, sděluji: anonymizaci jednotlivých rozhodnutí provádí protokolující soudní úřednice ručně a následně zajišťuje její zveřejnění na webových stránkách Nejvyššího soudu. Žá 

Dotaz na řízení u NS pro konkrétní FO

Na základě Vašeho doplnění žádosti o informace ze dne 12. 4. 2013, které je vedeno u Nejvyššího soudu pod sp. zn. Zin 15/2013, sděluji: v přílohách Vám zasílám tabulky všech podání, která máte v evidenci u Nejvyššího soudu. Současně připomínám, že v roce 

Dotaz FO na rozhodnutí v trestním řízení

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 15. 4. 2013, která je u Nejvyššího soudu v Brně vedena pod sp. zn. Zin 17/2013, sděluji: Nejvyšší soud v Brně nevydal sjednocující stanovisko k zásadám dvojinstančnosti v trestním řízení. Na základě Vašich podkla 

Dotaz FO na rozhodnutí NS

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 4. 2013, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 12. 4. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 16/2013, sděluji: na základě Vašich údajů není možné sdělit požadované informace, protože soudní informační systém 

Dotaz FO na spis. zn. řízení odvolacího soudu

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 20. 3. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 13/2013, sděluji: věc vedená u Nejvyššího soudu v Brně pod sp. zn. 23 Cdo 2623/2011 měla u odvolacího sou 

Dotaz FO na uznání rozhodnutí o rozvodu

Na základě Vašeho dotazu podaného podle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, který byl Nejvyššímu soudu v Brně doručen 19. 3. 2013 a je veden pod sp. zn. Zin 12/2013, sděluji: na základě Vámi uvedených údajů bylo zjištěno, že k NejvyŨnbsp;

Dotaz na stav řízení spisové značky 28 Cdo 2915/2012

Na základě Vaší žádosti o informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 7. 3. 2013, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena téhož dne a je vedena pod sp. zn. Zin 11/2013, sděluji: dovolání vedené pod sp. zn. 28 Cdo 2915/2012 dosud rozhodnuto nebylo