Uzavření manželství, registrovaného partnerství, narození dítěte či úmrtí občanů ČR v zahraničí řeší Zvláštní matrika v Brně

Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech obrací na Nejvyšší soud v Brně velké množství občanů ČR, kteří potřebují zaevidovat sňatek uzavřený v zahraničí, uzavření registrovaného partnerství, zápis narození dítěte či úmrtí českých občanů, k nimž doŨnbsp;

Dotaz FO na zadávání znaleckých posudků

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 2. 8. 2012, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 2. 8. a je vedena pod sp. zn. Zin 31/2012, sděluji: znalcům pod č. 1 – 19 uvedeným v žádosti o informace nezadával Nejvyšší soud žádný znalecký posudek, pr 

Dotaz společnosti Clever Decision s r. o.

Na základě vaší žádosti informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 18. 7. 2012, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena téhož dne a jer vedena pod sp. zn. Zin 30/2012, sděluji: na dotaz, zda a kdy přibližně Nejvyšší soud plánuje vypsání veřejné z 

Dotaz FO na účast Dr. Fremra a u mezinárodního soudního tribunálu

Vážený pane, na základě Vašeho dotazu ze dne 1. 7. 2012, který byl Nejvyššímu soudu v Brně doručen 9. 7. 2012 a je veden pod sp. zn. Zin 28/2012, sděluji: soudce Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Robert Fremr byl povolán do služeb u Mezinárodního soudního tribu 

Dotaz FO na věci vedené u NS

Na základě žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5. 7. 2012, který byl Nejvyššímu soudu v Brně doručen 56. 7. 2012 a je veden pod sp. zn. Zin 27/2012, sděluji: na jména uvedená v žádosti – J. V. a L. Š. eviduje Nejvyšší soud následující v 

Dotaz FO na rozhodování NS

Vážený pane, na základě vašeho dotazu o poskytnutí informace ze dne 28. 6. 2012, který je u Nejvyššího soudu v Brně evidován pod sp. zn. Zin 26/2012, sděluji: rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR jsou uloženy v archívu u Vrchního soudu v Praze, kde bývalo dříve 

Dotaz FO na spisovou značku a stav řízení u NS

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 22. 6. 2012, která byla Nejvyššímu soudu v Brně (NS) doručena téhož dne a je vedená pod sp. zn. Zin 25/2012, sděluji: 1) spisová značka dovolání M. H. proti rozhodnutí Vrchního 

Dotaz FO na vyhledávání rozhodnutí Nejvyššího soudu

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace, která byla Nejvyššímu soudu doručena 18. 6. 2012 a je vedena pod. sp. zn. Zin 24/2012, sděluji: veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu vydaná od roku 2000 jsou veřejně přístupná na webové stránce www.nsoud.cz 

Dotaz FO na rozhodnutí NS

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 28. 5. 2012 a je vedena pod sp. zn. Zin 22/2012, sděluji: veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou zveřejněna na webovýc 

Dotaz FO na řízení před Nejvyšším soudem

na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 17. 5. 2012 a je vedena pod sp. zn. Zin 21/2012, sděluji: uvedené rozhodnutí 8 Tdo 1421/2088 je zveřejněno v plném znění na webové stránce NejvyšŨnbsp;