Dotaz senátora Parmanetu ČR

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 27. 2. 2013, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 1. 3.2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 6/2013, sděluji: na konci roku 2012 byl počet zaměstnanců – 256 a celková výše vlastního 

Dotaz společnosti EKOLAMP

Na Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 6. 3. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 10/2013, sděluji: nakládání s použitými elektrozařízeními/eklektroodpadem skupiny 5 – osvětlovací zařízení zajišťu 

Dotaz FO na řízení a spisové značky

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2. 3. 2013, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 4. 3. 2013, a je vedena pod sp. zn. Zin 8/2013, sděluji: na základě Vašich podkladů mohu sdělit, že u Nejvyššího s 

Dotaz FO na zveřejnění výroční zprávy

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 3. 3. 2013, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena téhož dne a je vedena pod sp. zn. Zin 7/2013, sděluji: výroční zpráva za rok 2012 byla zveřejněna na webových stránkách Nejvyššího soudu 1. 2. 

Dotaz FO na databázi rozhodnutí krajských soudů

Nejvyšší soud nevede evidenci ani databázi rozhodnutí (rozsudcích a usneseních) krajských soudů. Svá rozhodnutí na webových stránkách zveřejňují pouze Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Ústavní soud ČR. Nejvyššímu soudu není známo, že by krajské soudy  

Dotaz FO na poplatky za internet, mobilní a pevné služby

Vážená paní magistro, na základě Vaší žádosti o informace, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 20. 1. 2013 a je vedena pod sp. zn. Zin 3/2013, sděluji: 1) objem plateb za poskytnutí pevných hlasových služeb v letech 2010 – 2013 je: 2010 – Kč 316.59 

Dotaz právního zástupce na přidělené sp. značky

Vážený pane magistře, na základě Vašeho dotazu ze 28. 1. 2013 podaného podle zákona č. 106/1999 Sb., který je u Nejvyššího soudu v Brně veden pod sp. zn. Zin 4/2013, sděluji: bytové družstvo Trávníky, se sídlem v Otrokovicích, má u Nejvyššího soudu přiděl 

Dotaz FO na způsob přidělování věcí u NS

Požadovaná informace týkající se pravidel pro přidělování agendy je upravena jednak v zákoně č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, a jednak v Jednacím řádu Nejvyššího soudu ČR (JŘ NS) a Rozvrhu práce Nejvyššího soudu ČR (dále jen „rozvrh práce“). Podle § 4 

Dotaz advokáta na délku řízení u NS

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 28. 11. 2012 podané podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 30. 11. 2012, a je vedena pod sp. zn. Zin 42/2012, sděluji: za současné platné právní úpravy a také v období let 2009, 201 

Dotaz FO na délku řízení

na základě Vaší žádosti o informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20. 11. 2012, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 26. 11. 2012 a je vedena pod sp. zn. Zin 41/2012, sděluji: průměrná délka řízení věcí v rejstříku Cdo je 18 – 24 měs