Dotaz FO na přidělování věcí senátům a soudcům

na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla elektronickou cestou doručena Nejvyššímu soudu 13. 11. 2012 (poštou pak 14. 11. 2012) a je vedena pod sp. zn. Zin 40/2012, sděluji: veškerá pravidla pro přidělování věcí napadlých 

Dotaz FO na rozhodnutí ve věci Romana S.

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 1. 11. 2012 a je evidovaná pod sp. zn. Zin 39/2012, sděluji: rozhodnutí ve věci stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedln 

Dotat FO na rozhodnutí NS

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 20. 10. 2012, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 24. 10. 2012, sděluji: veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně jsou uveřejněna na webových stránkách www.nsoud.cz a pro  

Dotaz FO na sp. značku řízení

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 25. 9. 2012, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena téhož dne a je vedena pod sp. zn. Zin 36/2012, sděluji: dovolání ve věci 1 KO 36/20101-6184 bylo Nejvyššímu soudu v Brně doručeno 5. 12. 2011 a bylo vedeno 

Dotaz FO ke složení OOK

Vážená paní, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 9. 9. 2012, které je u Nejvyššího soudu v Brně vedeno pod sp. zn. Zin 34/2012, sděluji: členy občanskoprávního a obchodního kolegia NS jsou všichni soudci toho kolegia. Na schvalování stanoviska Cpjn 20 

Dotaz FO na rozhodnutí NS

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace ze dne 4. 9. 2012, které je u Nejvyššího soudu v Brně vedeno pod sp. zn. Zin 33/2012, sděluji: veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou zveřejněna na webové stránce Nejvyššího soudu www.nsoud.cz. Při vyhl 

Uzavření manželství, registrovaného partnerství, narození dítěte či úmrtí občanů ČR v zahraničí řeší Zvláštní matrika v Brně

Vzhledem k tomu, že se v posledních dnech obrací na Nejvyšší soud v Brně velké množství občanů ČR, kteří potřebují zaevidovat sňatek uzavřený v zahraničí, uzavření registrovaného partnerství, zápis narození dítěte či úmrtí českých občanů, k nimž doŨnbsp;

Dotaz FO na zadávání znaleckých posudků

na základě Vaší žádosti o informace ze dne 2. 8. 2012, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 2. 8. a je vedena pod sp. zn. Zin 31/2012, sděluji: znalcům pod č. 1 – 19 uvedeným v žádosti o informace nezadával Nejvyšší soud žádný znalecký posudek, pr 

Dotaz společnosti Clever Decision s r. o.

Na základě vaší žádosti informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 18. 7. 2012, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena téhož dne a jer vedena pod sp. zn. Zin 30/2012, sděluji: na dotaz, zda a kdy přibližně Nejvyšší soud plánuje vypsání veřejné z 

Dotaz FO na účast Dr. Fremra a u mezinárodního soudního tribunálu

Vážený pane, na základě Vašeho dotazu ze dne 1. 7. 2012, který byl Nejvyššímu soudu v Brně doručen 9. 7. 2012 a je veden pod sp. zn. Zin 28/2012, sděluji: soudce Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Robert Fremr byl povolán do služeb u Mezinárodního soudního tribu