Dotaz FO k soudním rozhodnutím

Nejvyšší soud v Brně (dále jen povinný subjekt) rozhodl o žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 11. listopadu 2011, doručené povinnému subjektu dne 11. listopadu 2011, vedeného pod sp. zn. Zin 43/2011, takto: žadatel požadoval poskytnutí informací 

Dotaz FO k účasti v řízeních

Nejvyšší soud v Brně (dále jen povinný subjekt) rozhodl o žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 31. října 2011, doručené povinnému subjektu dne 2. listopadu 2011, vedeného pod sp. zn. Zin 43/2011, takto: informace se poskytuje bezplatně. Žadatel  

Dotaz FO - účastníka řízení na výsledek dovolacího řízení

na základě Vašeho dopisu ze dne 25. října 2011, který byl Nejvyššímu soudu doručen 25. října 2011 a je veden pod sp. zn. Zin 41/2011, sděluji: - ve Vámi dotazované věci 26 Cdo 1290/2010 bylo 12. října 2011 vydáno rozhodnutí s výsledkem „Rozsudek Městského s 

Dotaz FO - člena spolu Šalamoun na rozhodnutí ve věci 3 Tz 33/2011

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25. 10. 2011, která byla Nejvyššímu soudu doručena 25. října 2011, sděluji: rozhodnutí má spisovou značku 3 Tz 33/2011 a bylo zveřejněno na webových stránkách www.nsoud.cz (h 

Dotaz FO na sp. značky soudu prvního a druhého stupně

poskytuje se informace sdělení obecného soudu a spisové značky věci, v níž Nejvyšší soud vydal rozhodnutí dne 30. 6. 1999 sp. zn. 2 Cdon 1848/97: soudem prvního stupně byl Obvodní soud pro Prahu 10, sp. zn. 21C 43/93-37 a soudem odvolacím byl Městský soud Praha 

Dotaz FO na stav vyřizování dovolání

Na základě Vašeho dotazu ze dne 11. 10. 2011, který byl Nejvyššímu soudu v Brně doručen 13. 10. 2011 a je veden pod sp. zn. Zin 38/2011, sděluji: dovolání bylo Nejvyššímu soudu doručeno soudem prvního stupně 18. srpna 2011. Průměrná délka dovolacího řízen 

Žádost FO o informace týkající rozhodnutí NS k porušování práv k ochranné známce

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 30. 9. 2011, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 5. října 2011 a je evidována pod sp. zn. Zin 35/2011, sděluji: veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu od roku 2000 jsou uve 

Dotaz FO - poskytnutí relevantních údajů o profesní minulosti některých soudců

Na základě Vašeho dotazu – poskytnutí relevantních údajů o profesní minulosti soudců JUDr. Františka Hrabce, JUDr. Jiřího Pácala, JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Roberta Fremra, který byl Nejvyššímu soudu v Brně doručen 25. září 2011 a upřesněn ještě 5. Ũnbsp;

Dotaz FO na vyřizování stížností, informací a poskytnutí rozhodnutí

Nejvyšší soud v Brně (dále jen povinný subjekt) rozhodl o žádostech na poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. FO (dále jen žadatel) doručené povinnému subjektu 16. září 2011 a 21. září 2011 takto: I. poskytují s informace v žádosti o poskytnutí informa 

Dotaz FO na statistiku NS

Vážený pane, na webových stránkách Nejvyššího soudu najdete statistiky, které jsou v sekci rozhodovací činnost. (http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/Edit/Rozhodovacicinnost~Statistiky?Open&area=Rozhodovac%C3%AD%20%C4%8Dinnost&grp=Statistiky&lng= ) . Na