Dotaz FO na věci vedené u NS

Na základě žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5. 7. 2012, který byl Nejvyššímu soudu v Brně doručen 56. 7. 2012 a je veden pod sp. zn. Zin 27/2012, sděluji: na jména uvedená v žádosti – J. V. a L. Š. eviduje Nejvyšší soud následující v 

Dotaz FO na rozhodování NS

Vážený pane, na základě vašeho dotazu o poskytnutí informace ze dne 28. 6. 2012, který je u Nejvyššího soudu v Brně evidován pod sp. zn. Zin 26/2012, sděluji: rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR jsou uloženy v archívu u Vrchního soudu v Praze, kde bývalo dříve 

Dotaz FO na spisovou značku a stav řízení u NS

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 22. 6. 2012, která byla Nejvyššímu soudu v Brně (NS) doručena téhož dne a je vedená pod sp. zn. Zin 25/2012, sděluji: 1) spisová značka dovolání M. H. proti rozhodnutí Vrchního 

Dotaz FO na vyhledávání rozhodnutí Nejvyššího soudu

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace, která byla Nejvyššímu soudu doručena 18. 6. 2012 a je vedena pod. sp. zn. Zin 24/2012, sděluji: veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu vydaná od roku 2000 jsou veřejně přístupná na webové stránce www.nsoud.cz 

Dotaz FO na rozhodnutí NS

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 28. 5. 2012 a je vedena pod sp. zn. Zin 22/2012, sděluji: veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou zveřejněna na webovýc 

Dotaz FO na řízení před Nejvyšším soudem

na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 17. 5. 2012 a je vedena pod sp. zn. Zin 21/2012, sděluji: uvedené rozhodnutí 8 Tdo 1421/2088 je zveřejněno v plném znění na webové stránce NejvyšŨnbsp;

Dotaz FO na bydlení předsedy NS a spojené náklady s užíváním bytu

na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla doručena Nejvyššímu soudu v Brně 17. 5. 2012 a je vedena pod sp. zn. Zin 20/2012, sděluji: předsedkyní Nejvyššího soudu v Brně byla v letech 2005 – 2009 JUDr. Iva Brožová. Před 

Dotaz FO na řízení u NS

na základě Vaší žádostí o informace ze dne 30. 4. 2012, která je u Nejvyššího soudu v Brně vedená pod sp. zn. Zin 19/2012, sděluji: celkový počet věcí podaných k Nejvyššímu soudu v Brně, jehož účastníkem je společnost PROLUX Consulting Int. s. r. o. se s 

Dotaz advokátní kanceláře

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 10. 4. 2012, která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 10. 4. 2012 a je vedena pod sp. zn. Zin 16/2012, sděluji: u Nejvyššího soudu jsou v evidenci dvě věci, jejichž účastníkem je Dopravní rozvojové středisko  

Dotaz FO na rozhodnutí Okresního soudu v Břeclavi

Nejvyšší soud (dále jen povinný subjekt) rozhodl o žádosti FO (dále jen žadatele), ze dne 10. dubna 2012, doručené povinnému subjektu dne 10. dubna 2012 a vedeného pod sp. zn. Zin 15/2012, takto Podle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup