Dotaz FO na stav řízení

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací, která byl Nejvyššímu soudu doručena 9. června 2011 a je vedena pod Zin 19/2011, sděluji následující: dovolání bylo Nejvyššímu soudu doručeno 7. 5. 2010, je vedeno pod sp. značkou 26 Cdo 1860/2010 

dotaz FO podle zákona 106/1999 Sb. na termíny vyřizování ve věci Ing. Jiřího F.

Na základě podané žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., doručeného Nejvyššímu soudu 5. září 2011, rozhodl Nejvyšší soud v Brně takto: USNESENÍ poskytuje se informace na základě žádosti o poskytnutí informací – na které soudy a v jaký 

Dotaz FO podle zák. 106/1999 Sb - platy předsedkyně NS a místopředsedy NS

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb Vážený pane, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací o sdělení výše platu a odměn u předsedkyně Nejvyššího soudu a místopředsedy Nejvyššího soudu v roce 2011 sděluji: - p 

Bezbariérový přístup - Informace pro občany se zdravotním handicapem

Budova Nejvyššího soudu nabízí možnost příchodu a pohybu po budově osobám se zdravotním handicapem (o holi, o berlích), případně osobám pohybujícím se na invalidním vozíku. Příchod do budovy Nejvyššího soudu je pro osoby se zdravotním handicapem zajištěn pr 

Odpověď na dotaz Lidových novin týkající se věcí starších dvou let u NS

Vážený pane redaktore, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 4. dubna 2011, sděluji: 1) v příloze zasílám kompletní statistiku přijatých, ukončených a neukončených věcí za 

Odpověď spolku Šalamoun ke statistice tzv. „živých kauz

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vážený pane, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., který byl doručen Nejvyššímu soudu v Brně 20. ledna 2011, Vá 

Oprava údaje o členství v KSČ

Oprava údaje o členství v KSČ: JUDr. Milada Šámalová byla ke dni 17. 11. 1989 členkou KSČ. 

Rozhodnutí předsedkyně Nejvyššího soudu ke stížnosti o neúplnosti informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se členství soudců NS v KSČ do 17. 11. 1989

ROZHODNUTÍ Předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Iva Brožová rozhodla jako odvolací orgán podle § 16a odst. 4 ve spojení s § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o stížnosti žadatele T. P. pr 

Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce členství soudců NS v KSČ do roku 1989

Na základě dotazu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/10, zaslání seznamu soudců Nejvyššího soudu, kteří byli ke dni 17. 11. 1989 členy nebo kandidáty Komuni 

Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce ochrany životního prostředí ze strany NS

Nejvyšší soud získal certifikát "Zelená firma" Nejvyšší soud se zařadil mezi instituce bojující za ochranu životního prostředí. Zapojil se totiž do unikátního projektu „Zelená firma“ a má podle přiděleného certifikátu právo i používat logo „Zelená firma“