Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce pracovního zařazení JUDr. Martinkové u NS

V souvislosti se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.ze dne 13. 8. 2010 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., sděluji, že JUDr. Jarmila Martinková je zaměstnána u Nejvyššího soudu České republiky ( dále jen NS ČR ) ode dn 

Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce počtu talárů soudců u NS

Na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla doručena Nejvyššímu soudu 10. dubna 2010, mohu sdělit, že Nejvyšší soud má 64 talárů pro soudce, tedy na každého soudce jeden. Brno 16. 4. 2010 

Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce poměru počtu mužů a žen u NS

Na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu doručena 7. dubna 2010, sděluji následující informace: u Nejvyššího soudu je zaměstnáno 102 mužů a 152 žen. Údaje v jiných ukazatelích Nejvyšší soud neved 

Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce počtu služebnícho vozidel u NS

Na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla doručena Nejvyššímu soudu 30. března 2010, mohu sdělit, že zaměstnanci Nejvyššího soudu nemají žádná služební vozidla, ale Nejvyšší soud má 8 služebních vozidel. Jde o v 

Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce délky řízení u NS

Na základě žádosti doručené Nejvyššímu soudu 2. února 2010, sděluji následující informaci: délka dovolacího řízení u Nejvyššího soudu a) v trestních věcech se pohybuje v průměru kolem 3 měsíců b) ve věcech civilních a obchodních, které jsou v působnosti 

Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce členství soudců NS v Soudcovské unii

na základě dotazu podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce členství soudců Nejvyššího soudu v Soudcovské unii, sděluji následující informaci: - Nejvyšší soud ČR nemůže sdělit jmenný seznam soudců, kteří jsou členy Soudcovské unie ČR, protože tyto informa 

Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce evidence zamítavých rozhodnutí NS

K dotazu, v kolika věcech vydal Nejvyšší soud ČR zamítavé rozhodnutí, sděluji, že Nejvyšší soud ČR neeviduje v žádné statistice zamítavá rozhodnutí, ani jak bylo rozhodnuto. Pro soud totiž není podstatné, jak bylo rozhodnuto a která ze stran sporu byla úspě