Dotaz AK Bernard - Legal na řízení

K Vašemu dotazu ze dne 3. dubna 2012, který byl Nejvyššímu soudu v Brně doručen dne 3. 4. 2012 a je veden pod sp. zn. Zin 14/2012, sděluji: společnost Kariéra spol. s. r. o., IČ 625 83 531 má u Nejvyššího soudu dvě věci, ale žádná z nich dosud nebyla rozho 

Dotaz FO na stav řízení

Na základě Vašeho dopisu ze dne 12. 3. 2012, který byl Nejvyššímu soudu v Brně doručen 14. 3. 2012 a je veden pod sp. zn. Zin 12/2012, sděluji: Nejvyšší soud ke dni 19. 3. 2012 neeviduje dovolání na řízení před Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. 4 T 13 

Dotaz FO na poradenskou činnost

Na základě Vašeho dopisu ze dne 27. 2. 2012, který byl Nejvyššímu soudu v Brně doručen 27. 2. 2012 a je evidován pod sp. zn. Zin 9/2012, sděluji: 1) v období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2011 poskytovala Nejvyššímu soudu poradenskou činnost pouze firma Josef Mart 

Dotaz FO na datum zveřejnění rozhodnutí na webu Nejvyššího soudu

Na základě Vašeho dotazu podaného podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 6. 1. 2012, který byl Nejvyššímu soudu doručen 9. 1. 2012 a je veden pod sp. zn. Zin 2/2012, sděluji: rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 2457/2011 bylo na webové stránky Nejvyššího 

Dotaz FO na rozhodování NS v rámci upevňování rodin

Na základě Vašeho elektronického dotazu ze dne 31. 12. 2011, který byl Nejvyššímu soudu v Brně doručen 31. 12. 2011 a je veden pod sp. zn. Zin 1/2012, sděluji: 1) Nejvyšší soud respektuje nálezy Ústavního soudu, navíc sám o sobě je orgánem, který sjednocuje j 

Dotaz FO na stav řízení

Nejvyšší soud v Brně (dále jen povinný subjekt) rozhodl o žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 21. 11. 2011, evidovaného pod sp. zn. Zin 47/2011 žadatele FO, člena občanského sdružení Justiční spravedlnost o.s. (dále jen žadate 

Dotaz FO k soudním rozhodnutím

Nejvyšší soud v Brně (dále jen povinný subjekt) rozhodl o žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 11. listopadu 2011, doručené povinnému subjektu dne 11. listopadu 2011, vedeného pod sp. zn. Zin 43/2011, takto: žadatel požadoval poskytnutí informací 

Dotaz FO k účasti v řízeních

Nejvyšší soud v Brně (dále jen povinný subjekt) rozhodl o žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. ze dne 31. října 2011, doručené povinnému subjektu dne 2. listopadu 2011, vedeného pod sp. zn. Zin 43/2011, takto: informace se poskytuje bezplatně. Žadatel  

Dotaz FO - účastníka řízení na výsledek dovolacího řízení

na základě Vašeho dopisu ze dne 25. října 2011, který byl Nejvyššímu soudu doručen 25. října 2011 a je veden pod sp. zn. Zin 41/2011, sděluji: - ve Vámi dotazované věci 26 Cdo 1290/2010 bylo 12. října 2011 vydáno rozhodnutí s výsledkem „Rozsudek Městského s 

Dotaz FO - člena spolu Šalamoun na rozhodnutí ve věci 3 Tz 33/2011

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25. 10. 2011, která byla Nejvyššímu soudu doručena 25. října 2011, sděluji: rozhodnutí má spisovou značku 3 Tz 33/2011 a bylo zveřejněno na webových stránkách www.nsoud.cz (h