Odpověď na dotaz Lidových novin týkající se věcí starších dvou let u NS

Vážený pane redaktore, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 4. dubna 2011, sděluji: 1) v příloze zasílám kompletní statistiku přijatých, ukončených a neukončených věcí za 

Odpověď spolku Šalamoun ke statistice tzv. „živých kauz

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vážený pane, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., který byl doručen Nejvyššímu soudu v Brně 20. ledna 2011, Vá 

Oprava údaje o členství v KSČ

Oprava údaje o členství v KSČ: JUDr. Milada Šámalová byla ke dni 17. 11. 1989 členkou KSČ. 

Rozhodnutí předsedkyně Nejvyššího soudu ke stížnosti o neúplnosti informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se členství soudců NS v KSČ do 17. 11. 1989

ROZHODNUTÍ Předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Iva Brožová rozhodla jako odvolací orgán podle § 16a odst. 4 ve spojení s § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o stížnosti žadatele T. P. pr 

Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce členství soudců NS v KSČ do roku 1989

Na základě dotazu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS 517/10, zaslání seznamu soudců Nejvyššího soudu, kteří byli ke dni 17. 11. 1989 členy nebo kandidáty Komuni 

Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce ochrany životního prostředí ze strany NS

Nejvyšší soud získal certifikát "Zelená firma" Nejvyšší soud se zařadil mezi instituce bojující za ochranu životního prostředí. Zapojil se totiž do unikátního projektu „Zelená firma“ a má podle přiděleného certifikátu právo i používat logo „Zelená firma“ 

Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce pracovního zařazení JUDr. Martinkové u NS

V souvislosti se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.ze dne 13. 8. 2010 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., sděluji, že JUDr. Jarmila Martinková je zaměstnána u Nejvyššího soudu České republiky ( dále jen NS ČR ) ode dn 

Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce počtu talárů soudců u NS

Na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla doručena Nejvyššímu soudu 10. dubna 2010, mohu sdělit, že Nejvyšší soud má 64 talárů pro soudce, tedy na každého soudce jeden. Brno 16. 4. 2010 

Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce poměru počtu mužů a žen u NS

Na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu doručena 7. dubna 2010, sděluji následující informace: u Nejvyššího soudu je zaměstnáno 102 mužů a 152 žen. Údaje v jiných ukazatelích Nejvyšší soud neved 

Dotaz podle zákona č. 106/1999 Sb. k otázce počtu služebnícho vozidel u NS

Na základě žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla doručena Nejvyššímu soudu 30. března 2010, mohu sdělit, že zaměstnanci Nejvyššího soudu nemají žádná služební vozidla, ale Nejvyšší soud má 8 služebních vozidel. Jde o v