Dotaz FO na příspěvek na stravování

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 18. 11. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 63/2014, sděluji: Nejvyšší soud nezajišťuje závodní stravování, ale zajišťuje pro pracovníky soudu stravenky v hodnotě 80,- Kč. Čerpání nákladů n 

Dotaz FO na vyhledávání rozhodnutí Zin 57/2014

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 7. 11. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 57/2014, sděluji: veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou veřejně přístupná na webových stránkách www.nsoud.cz , kde je možné vyhledávat potřebná r 

Dotaz FO na databázi rozhodnutí

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 7. 11. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 56/2014, sděluji: veškerá rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou veřejně přístupná na webových stránkách www.nsoud.cz , kde je možné vyhledávat potřebná r 

Dotaz FO na rozhodnutí trestního senátu

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 6. 11. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 55/2014, sděluji: ve věci bylo rozhodnuto 29. 10. 2014 a senát zatím nevyhotovil odůvodnění rozhodnutí. Na jeho vyhotovení má senát základní lhůtu měsí 

Dotaz FO na řízení 5 Tdo 746/2014

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 22. 10. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 53/2014, sděluji: dovolání sp. zn. 5 Tdo 746/2014 bylo k Nejvyššímu soudu doručeno 5. 6. 2014 a nyní je spis u předsedkyně senátu, ale zatím není vyř 

Dotaz FO na rozhodnutí Cdon 1900/96

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 13. 10. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 49/2014, sděluji: v příloze Vám zasílám požadované rozhodnutí Nejvyššího soudu. CDON 1900 

Dotaz FO na starší kárná řízení

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 7. 10. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 48/2014, sděluji: v příloze zasílám požadovaná rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího soudu. 1SKNO 3-2004 1SKNO 5-2004 1SKNO 13-2005 SKNO 3-96 

Dotaz FO na řízení 5 Tdo 746/2014

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 2. 10. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 47/2014, sděluji: dovolání pod sp. zn. 5 Tdo 746/2014 bylo k Nejvyššímu soudu doručeno 5. 6. 2014 a spisový materiál je nyní u předsedkyně senátu, kter 

Dotaz FO na rozhodnutí 30 Cdo 3157/2013

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 25. 9. 2014, která byla na základě výzvy doplněna 30. 9. 2014 a je u Nejvyššího soudu v Brně vedena pod sp. zn. Zin 46/2014, sděluji: požadované rozhodnutí je veřejně přístupné na webových stránkách Nejvyššího s 

Dotaz FO k připomínkám a používaným obálkám

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 18. 9. 2014, která je u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. Zin 21/2014 - III, sděluji: 1) Veškeré výstupy, stanoviska, připomínky vydávané Nejvyšším soudem jsou zpracovávané Nejvyšším soudem, resp. odpovědnými pr