Dotaz FO na 2 řízení u NS

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., která byla Nejvyššímu soudu v Brně doručena 16. 1. 2014 a je vedena pod sp. zn. Zin 3/2014, sděluji: na Vámi uvedená jména osob a společností nevede Nejvyšší soud v Brně v posledních 5ti let 

Dotaz AK na soudce NS

Na základě Vaší žádosti o informace ze dne 17. 1. 2014, která je u Nejvyššího soudu v Brně vedena pod sp. zn. Zin 4/2014, sděluji: JUDr. Jiří Doležílek byl u KS v Ostravě od 1. 7. 1992 do 31. 3. 2012; od 1. 8. 1998 do 31. 7. 1999 byl jako soudce krajského sou