Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 13/2019

Vážený pane H., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 28. 1. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 13/2019, ve které požadujete poskytnutí rozsudku sp. zn. 30 Cdo 3825/2017, byť v anonymizované podobě. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 11/2019

Vážený pane T., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 18. 1. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 11/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit: „Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám jako fyzická osoba o poskytnutí kompletního výčtu jednání, která předseda Nejvyššího soudu, případně některý z místopředsedů NS 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 5/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti M. P., nar. XY, t.č. Nám. Míru 55, 507 11 Valdice (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. Zin 5/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 4/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., nar. XY, bytem XY, t.č. Nám. Míru 55, 507 11, Valdice (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. Zin 4/2019, takto 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 3/2019

Vážená paní F., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 7. 1. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 3/2019, prostřednictvím které žádáte sdělit: „1) Jsou evidovány politické aktivity soudců zdejšího soudu? Resp. existuje záznam o skutečnostech, že by byli soudci členy politických stran? 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 2/2019

Vážený pane R., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 5. 1. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 2/2019, kterou jste formuloval následovně: „Vážení, v internetové diskusi vedené na základě facebookového příspěvku D. B. (odkaz zde: https://www.facebook.com/.....) se vyjádřil bývalý asistent předchozí předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové, J. P. k otázce jmenování soudců na Nejvyšší soud. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 1/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti R. C., nar. XY, trvale bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 2. 1. 2019, sp. zn. Zin 1/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 160/2018

Vážený pane R., Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 26. 12. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 160/2018, prostřednictvím které žádáte sdělit: „Jaká opatření provedl s ohledem na přezkum přidělování jednotlivých věcí zákonnému soudci 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 156/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., nar. XY, XY, t. č. Nám. Míru 55, 507 11 Valdice (dále jen „žadatel“), ze dne 4. 12. 2018, sp. zn. Zin 156/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 161/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti J. F., nar. XY, bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 21. 12. 2018, sp. zn. Zin 161/2018, takto: