JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, hledá kandidáta/kandidátku na pozici asistenta/asistentky.

Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo; bezúhonnost; nadprůměrné schopnosti právní argumentace; vynikající znalost českého jazyka; uživatelská znalost práce na PC včetně práce s právními informačními systémy 

Přijmeme asistenta/asistentku pro předsedu senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu v Brně Mgr. Milana Poláška.

Požadujeme: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo; bezúhonnost; nadprůměrné schopnosti právní argumentace a vynikající znalost českého jazyka; schopnost samostatného zpracování podkladů pro rozhodovací činnost soudce se zaměřením na insolvenční právo. 

Přijmeme asistenta/asistentku pro soudce občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu v Brně Mgr. Jiřího Němce.

Požadujeme: magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo; bezúhonnost; nadprůměrné schopnosti právní argumentace a vynikající znalost českého jazyka; schopnost samostatného zpracování podkladů pro rozhodovací činnost soudce se zaměřením na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci podle zákona č. 82/1998 Sb., nebo obchodní závazkové vztahy. 

Nejvyšší soud v Brně přijme zapisovatelku pro občanskoprávní a obchodní kolegium

Požadujeme: ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, bezúhonnost, samostatnost, komunikativnost, pečlivost a zodpovědnost, dobrou znalost práce s počítačem, psaní všemi deseti, praxe v justici výhodou, nástup 1. 1. 2020.