Nejvyšší soud hledá vhodné kandidáty (kandidátky) na pozici odborného referenta (referentku) pro ochranu osobních údajů


Požadujeme bakalářské vysokoškolské vzdělání v oborech právo a veřejná správa nebo obdobných oborech na právnických, ekonomicko-správních nebo ekonomických fakultách, případně magisterské studium v oboru právo; bezúhonnost; výbornou znalost českého jazyka; znalost práce na PC a s programy WORD, EXCEL; organizační schopnosti; praxe v administrativě právního zaměření výhodou; aktivní zájem o problematiku ochrany osobních údajů.


Požadujeme
- bakalářské vysokoškolské vzdělání v oborech právo a veřejná správa nebo obdobných oborech na právnických, ekonomicko-správních nebo ekonomických fakultách, případně magisterské studium v oboru právo;
bezúhonnost;
výbornou znalost českého jazyka;
znalost práce na PC a s programy WORD, EXCEL;
organizační schopnosti;
praxe v administrativě právního zaměření výhodou;
aktivní zájem o problematiku ochrany osobních údajů.

Náplň práce a platové podmínky
provádí odbornou asistenci pověřenci pro ochranu osobních údajů, včetně přípravy podkladů odborného a právního charakteru k dalšímu zpracování,
provádí administrativní práce pro pověřence pro ochranu osobních údajů v oblasti jeho působnosti,
vede rejstříky v působnosti pověřence pro ochranu osobních údajů podle kancelářského a spisového řádu a administrativně zpracovává tuto agendu,
vykonává další práce podle pokynů pověřence pro ochranu osobních údajů,
vypomáhá při vedení spisové služby na sekretariátu předsedy soudu.

V rámci výkonu této pozice můžete získat znalosti a praktické zkušenosti při aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Pozice je zařazena do 9. platové třídy a je vhodná i pro čerstvé absolventy. Platové ohodnocení se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Nástup dle dohody.

Kontakt
Zájemce prosíme o zaslání motivačního dopisu spolu s životopisem ve formátu PDF elektronicky na adresu jitka.petlachova@nsoud.cz, a to nejpozději do 26. 5. 2019.

Vaše osobní údaje uvedené v motivačním dopise a životopise zpracováváme v nezbytném rozsahu pro účely výběrového řízení. Jejich zpracování je nezbytné pro jednání o uzavření pracovní smlouvy na Vaši žádost. Pokud nebudete ve výběrovém řízení vybráni nebo nepřijmete nabízenou pracovní pozici, budou Vámi poskytnuté dokumenty vymazány a skartovány. Další informace o správci osobních údajů, pověřenci pro ochranu osobních údajů a Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES naleznete na webových stránkách Nejvyššího soudu.


Inzerát NS - odborný referent/referentka pro ochranu osobních údajů