Přeskočit menu a dostat se na obsah

Nejvyšší soud odmítl dovolání ve sporu o zaplacení Kč 25 468 000,- a vrácení 20 ks střel 9M114ŠTURM

Nejvyšší soud v Brně odmítl dovolání České republiky – ministerstva obrany a firmy Omnipol a. s. v dovolání o zaplacení 25 498 000,- Kč oproti vydání 20 ks střel 9M114ŠTURM. Dovolání 23 Cdo 1514/2010 bylo odmítnuto jako nepřípustné. Spor začal u Obvodního sou 

Stanovisko Nejvyššího soudu: Jak posuzovat nezřízený život

Nejvyšší soud v Brně poprvé v historii české justice definoval pojem nezřízený život. V rámci sjednocování judikatury schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém dubnovém jednání definici, podle čeho posuzovat nezřízený život a jak 

JUDr. František Balák ukončil po 40 letech soudcovskou kariéru

Po dlouhých 40 letech náročné práce soudce skončil 31. 3. 2012 ve svém působení dlouholetý soudce Nejvyššího soudu v Brně JUDr. František Balák. Pracoval jako předseda tzv. vlastnického senátu 22 Cdo a za svou kariéru pomohl v profesním růstu mnoha mladým soud 

Stanovisko NS: Lhůta pro podání dovolání nástupce po zemřelém účastníkovi řízení

V rámci své sjednocující soudní praxe schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém zasedání k zápisu do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek rozhodnutí Nejvyššího soudu 30 Cdo 2729/2010, ve kterém vypořádává s otázkou lhůty pro dovolá 

Doručované písemnosti podle § 334 odst. 1 zák. práce musí obsahovat vlastnoruční podpis jednající osoby

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího sudu v Brně schválilo ke zveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3278/2010, který se týká doručení písemností podle § 334 odst. 1 zákoník 

Nejvyšší soud odmítl dovolání v případu nebezpečného pronásledování

Nejvyšší soud v Brně odmítl dovolání muže z Brněnska (1977), který byl pro přečin nebezpečného pronásledování 23. 6. 2011 odsouzen Okresním soudem Brno – venkov k trestu odnětí svobody v trvání 3 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 1 rok. Krajsk 

Absolvent Policejní akademie ČR nemůže být zapsán jako advokátní koncipient

Nejvyšší soud v Brně zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 23. 7. 2009, kterým byl absolvent Policejní akademie ČR v Praze, oboru magisterského studijního programu bezpečnostně právní studia, ve studijním oboru policejní management a kriminalistika M 

Stížnost pro porušení zákona ve věci Ing. Čtvrtečka

Senát Nejvyššího soudu v Brně projednal ve středu 15. února 2012 v rámci veřejného zasedání stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil v neprospěch obviněného Ing. Oldřicha Čtvrtečky. Nejvyšší soud se ztotožnil 

Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu k otázce odškodnění za výkon vazby

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR schválilo na svém jednání dne 8. 2. 2012 k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2357/2010, jímž v zájmu jednoty rozhodování sou 

Nejvyšší soud v Brně v roce 2011 výrazně zvýšil efektivitu rozhodovací činnosti

V roce 2011 bylo k Nejvyššímu soudu v Brně podáno celkem 7 442 věcí a vyřídit se jich podařilo 8396. Bylo tedy vyřízeno o 960 věcí víc, než bylo podáno. Z toho na trestní kolegium bylo podáno 2503 věcí, u nichž se podařilo vyřídit 2502 věcí. Největší po 

<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Další >>