Přeskočit menu a dostat se na obsah

Předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Brožová slaví významné životní jubileum

V pondělí 7. března se dožívá významného životního jubilea předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová. Svých 60. narozenin se dožívá v devátém roce svého působení v čele Nejvyššího soudu v jehož čele stojí od roku 2002. Soudci i zaměstnanci Nejvyš 

Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu k trestnému činu loupeže

Nově vydané stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu k trestnému činu loupeže: Trestného činu loupeže se pachatel může dopustit i v těch případech, vzbudí-li v poškozeném obavu a strach z bezprostředního fyzického násilí, aniž by výslovně pronesl ja 

Nejvyšší soud v Brně sklidil obdiv evropských zemí za rychlost při povolování průvozů mezinárodních zločinců k výkonu spravedlnosti

Členové mezinárodních zločineckých gangů, zvlášť nebezpeční pachatelé napojení na mezinárodní organizovaný zločin z různých zemí Evropy, prochází velmi často rukama soudců Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud v Brně je totiž v ČR jediný, který může povoli 

Pachateli trestného činu lze zajistit jakýkoliv majetek pro odškodňování

V rámci ochrany obětí trestných činů a lepší možnosti reálného odškodnění schválilo trestní kolegium Nejvyššího soudu v Brně postup, který se dotýká již orgánů činných v trestním řízení. Tento postup, který je v souladu s §79f trestního řádu, bude zapsán 

Nejvyšší soud odmítl dovolání v případu dlouhodobého brutálního týrání družky a jejích dvou synů

Na  pět let ve věznici s ostrahou ponechal Nejvyšší soud v Brně J. S. (1953) ze Žatecka za dlouhodobé brutální týrání družky a jejích dvou synů. Nejvyšší soud v neveřejném zasedání odmítl jeho dovolání a tím ponechal uložený trest v platnosti. Šlo o přípa 

Stanovisko NS: Přechod členství v bytovém družstvu na dědice není podmíněn jeho žádostí o členství

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu v Brně vydalo zásadní a důležité stanovisko, které řeší převod členského podílu v bytovém družstvu na dědice a jeho členství v družstvu. V mnoha případech bylo vyžadováno, aby dědic po smrti zůstavit 

Soudci a státní zástupci středomořského regionu u Nejvyššího soudu v Brně

V úterý 1. února 2011 se na Nejvyšším soudě v Brně uskutečnilo pracovní setkání se soudci a státními zástupci ze zemí středomořského regionu. Pracovní návštěva u Nejvyššího soudu byla součástí studijní návštěvy kolegů ze zemí středomořského regionu vě 

Nejvyšší soud v Brně v roce 2010 výrazně zvýšil počet vyřízených věcí

Nejvyšší soud v Brně v roce 2010 oproti roku 2009 výrazně zvýšil výkon práce, což se odrazilo na počtu rozhodnutých věcí. V roce 2010 bylo Nejvyššímu soudu doručeno 6617 dovolání, z nichž bylo 1630 v trestní oblasti a 4987 v oblasti občanskoprávní a obchod 

Reakce na článek Petra Uhla: „Na Nejvyšším soudu zavál vítr práva

K následujícím řádkům mne přiměl článek Petra Uhla: „Na Nejvyšším soudu zavál vítr práva“. Opakovaně a léta zaujímám názor, že vlastní výkon kompetencí Nejvyššího soudu se soustřeďuje do rozhodovací činnosti, která má regulativní funkci a při níž jd 

Stanovisko Nejvyššího soudu v Brně k nařizování ústavní výchovy dětí soudy z důvodu chudoby či nevyhovujících bytových podmínek

„Důvodem pro nařízení ústavní výchovy dítěte nemohou být samy o sobě materiální nedostatky rodiny, zvláště pak její špatné bytové poměry.“ 

<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Další >>