Nejvyšší soud odmítl dovolání v případu nebezpečného pronásledování

Nejvyšší soud v Brně odmítl dovolání muže z Brněnska (1977), který byl pro přečin nebezpečného pronásledování 23. 6. 2011 odsouzen Okresním soudem Brno – venkov k trestu odnětí svobody v trvání 3 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 1 rok. Krajsk 

Absolvent Policejní akademie ČR nemůže být zapsán jako advokátní koncipient

Nejvyšší soud v Brně zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 23. 7. 2009, kterým byl absolvent Policejní akademie ČR v Praze, oboru magisterského studijního programu bezpečnostně právní studia, ve studijním oboru policejní management a kriminalistika M 

Stížnost pro porušení zákona ve věci Ing. Čtvrtečka

Senát Nejvyššího soudu v Brně projednal ve středu 15. února 2012 v rámci veřejného zasedání stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil v neprospěch obviněného Ing. Oldřicha Čtvrtečky. Nejvyšší soud se ztotožnil 

Sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu k otázce odškodnění za výkon vazby

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR schválilo na svém jednání dne 8. 2. 2012 k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 1. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2357/2010, jímž v zájmu jednoty rozhodování sou 

Nejvyšší soud v Brně v roce 2011 výrazně zvýšil efektivitu rozhodovací činnosti

V roce 2011 bylo k Nejvyššímu soudu v Brně podáno celkem 7 442 věcí a vyřídit se jich podařilo 8396. Bylo tedy vyřízeno o 960 věcí víc, než bylo podáno. Z toho na trestní kolegium bylo podáno 2503 věcí, u nichž se podařilo vyřídit 2502 věcí. Největší po 

Stanovisko: Závěť sepsaná za účelem zajištění dluhu je neplatným právním úkonem

Jako obcházení zákona a současně nemorální i neetické označil Nejvyšší soud v Brně případy, kdy peněžní ústavy přimějí klienty při sjednávání půjčky, aby jim podepsali závěť, v níž odkáží peněžnímu ústavu své nemovitosti na úkor zákonných dědiců.  

Stanovisko Nejvyššího soudu k nabytí či převodu nemovitého majetku obce

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu přijalo sjednocující právní názor, který se týká nabytí či převodu obecního nemovitého majetku. Pro sjednocení postupu nižších soudů vydalo kolegium právní větu: „O majetkoprávních úkonech (nabytí a převod 

Hluboká soustrast Nejvyššího soudu k úmrtí Václava Havla

Nejvyšší soud se zármutkem přijal zprávu o úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla, který se stal symbolem boje za svobodu, demokracii a spravedlnost. Nad vchodem do Nejvyššího soudu od neděle vlaje černý prapor. Václav Havel byl velkou osobností, která stála u  

Odborným školením soudců šetří Nejvyšší soud státní peníze

Od 1. května 2004, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, stála Česká republika celkem třináctkrát před Soudním dvorem Evropské unie a třináctkrát si vyslechla odsuzující rozsudky a zaplatila nemalé peníze za soudní řízení v Lucemburku. Ve většině rozsudků nám  

Stanovisko Nejvyššího soudu k otázce odškodňování úrazů chodců na namrzlých či neuklizených chodnících

„Závadami ve schůdnosti pozemní komunikace se rozumí natolik významné změny (zhoršení) schůdnosti komunikace, že chodec ani při obezřetné chůzi respektující stav komunikace či důsledky povětrnostních vlivů nemůže jejich výskyt předpokládat a účinně na