Změna rozvrhu práce místopředsedy NS JUDr. Pavla Kučery

Při vědomí významu důvěryhodnosti Nejvyššího soudu informuji o návrhu předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové ze dne 16.11. 2010 na změnu Rozvrhu práce: Vážení kolegové, s odkazem na ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zák. č. 6/2002 Sb., ve znění p 

Den otevřených dveří u Nejvyššího soudu

Předsedkyně Nejvyššího soudu v Brně JUDr. Iva Brožová zve širokou veřejnost k návštěvě Nejvyššího soudu v Brně, který se veřejnosti otevře 25. října 2010 v rámci Evropského dne občanského soudnictví a to od 9 do 17 hodin. Lidé se tak budou moci podíva 

Nejvyšší soud vrátil spor o jmenování rozhodce ve sporu Diag Human proti ČR Městskému soudu Praha jako soudu prvního stupně

Nejvyšší soud v Brně ve čtvrtek 14. října 2010 projednal ve veřejném zasedání dovolání ve sporu o jmenování rozhodce dovolatele společnosti Diag Human proti České republice – zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Senát Nejvyššího s 

Bývalý soudce Nejvyššího soudu státu Washington Georgie Finkle navštívil Nejvyšší soud v Brně

Nejvyšší soud v Brně navštívil v úterý 12. října bývalý soudce Nejvyššího soudu státu Washington a současný vrcholný specialista na arbitráže a mediaci Georgie Finkle. Pracovně – společenského jednání se zúčastnil vedoucí zahraničního oddělení Mgr. Aleš 

Nejvyšší soud zrušil trest ve věci RNDr. Dittmara Chmelaře, Ph.D.

Nejvyšší soud ČR ve veřejném zasedání 7. října 2010 vyhověl stížnosti pro porušení zákona, kterou ve prospěch RNDr. Dittmara Chmelaře, Ph.D. podala bývalá ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová. Nejvyšší soud zrušil rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 3. 2010 i rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.11. 2009 a současně přikázal Krajskému soudu v Ostravě, aby celou věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. 

Zkreslení obsahu rozsudku Nejvyššího soudu

Vzhledem k tomu, že v některých médiích došlo ke zkreslení obsahu rozsudku Nejvyššího soudu ve sporu Farmy Bolka Polívky – žalobce proti společnosti Valašské království spol. s.r.o., jako žalované, považuje Nejvyšší soud za potřebné uvést, že důvodem zr 

Samosoudce Okresního soudu v Hradci Králové porušil zákon v neprospěch obviněného

Hrubé porušení zákona v neprospěch obviněného Jiřího Šohajka (1973) vytknul ve čtvrtek 26. srpna 2010 ve veřejném zasedání Nejvyšší soud v Brně Okresnímu soudu v Hradci Králové, který obviněného 21.5. 2009 odsoudil v jeho nepřítomnosti, aniž by si samosoud 

Odboráři Nejvyššího soudu vyhlásili sbírku pro oběti povodní

Odborová organizace u Nejvyššího soudu vyhlásila sbírku "Pro oběti povodní". Sbírka potrvá od 12. do 19. srpna a z výtěžku budou zakoupeny čistící a hygienické prostředky a voda. Tento materiál bude po dohodě se starostou jedné z postižených obcí na Liberecku  

Reakce Nejvyššího soudu na nepřesné znění článku o zavinění dopravní nehody v některých médiích

Na základě četných dotazů veřejnosti po nepřesném a trošku zavádějícím článku v deníku Právo a portálu novinky.cz ze dne 19. července 2010 na rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci dopravní nehody a dání přednosti v jízdě, považuje Nejvyšší soud uvést věci na správnou míru. 

Osobní vzkaz dvěma kritikům kandidatury Ivy Brožové na ombudsmana

Vážení pánové Tomáši Langášku a Jane Komárku. Nepochybuji o vaši odborných kvalitách a respektuji vámi vyslovené a publikované právní názory, jimiž zpochybňujete kandidaturu JUDr. Ivy Brožové na post ombudsmana z důvodu, že je (ve stručnosti) soudkyní a že j