Archiv aktualit

Bulletin zahraničního oddělení 4/2014

Datum ~ 19. 12. 2014

Bulletin zahraničního oddělení 3/2014

Datum ~ 15. 10. 2014

Bulletin zahraničního oddělení č. 2/2014

Datum ~ 27. 06. 2014

Bulletin zahraničního oddělení č. 1/2014

Datum ~ 24. 04. 2014

Identifikátor evropské judikatury - ECLI

Nejvyšší soud ČR, který je vnitrostátním koordinátorem identifikátoru evropské judikatury – ECLI, zavedl od 1. dubna 2012 na svých webových stránkách vyhledávací rozhraní ECLI. Jedná se o společný systém identifikace a metadat o judikatuře, který má sloužit k očíslování vnitrostátní judikatury podle jednotného kódu a zjednodušení vyhledávání soudních rozhodnutí na internetu.

Bulletin zahraničního oddělení č. 1/2012

Autor ~ Aleš Pavel | 21. 03. 2012

Rozhodnutí vrchních a krajských soudů na internetu

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Nejvyšším soudem uvedlo do zkušebního provozu vyhledávání v judikatuře vrchních a krajských soudů pro veřejnost. Databáze obsahuje vybraná rozhodnutí vrchních, krajských a v některých případech i okresních soudů, která svým významem přesahují konkrétní věc a mohou sloužit jako inspirace při řešení problémů s výkladem některých ustanovení v oboru trestního a civilního práva v praxi.

<< Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37