Nejdůležitější právní předpisy používané v trestním řízení


02/15/2010 - Rozhodovací činnost


1. Nejdůležitější právní předpisy

.

2. Právní předpisy navazující

Instituty trestního práva upravuje řada dalších právních předpisů:

Všechny uvedené zákony jsou dostupné na webových stránkách Portálu veřejné správy