Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 28/2018

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“)
Vážený pane,

Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 20. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 28/2018, ve které požadujete v bodě 2 poskytnutí „anonymizované usnesení povinného č. j. 4 Tz 107/2002, 3 Tdo 1207/2008 a 6 Tdo 194/2015.“

Povinný subjekt Vám v odpovědi poskytuje anonymizované verze usnesení sp. zn. 4 Tz 107/2002 ze dne 15. 4. 2003, usnesení sp. zn. 3 Tdo 1207/2008 ze dne 22. 10. 2008, usnesení sp. zn. 6 Tdo 194/2015 ze dne 10. 6. 2015 a ze dne 16. 9. 2015.

Pro úplnost povinný subjekt konstatuje, že bod 1. žádosti sp. zn. Zin 28/2018 vyhodnotil jako úvodní sdělení žadatele, které neobsahuje požadavek na poskytnutí konkrétní informace, tudíž se k němu žádná informace neposkytuje a nebylo ani třeba k tomuto bodu vydat rozhodnutí podle § 15 Informačního zákona.

Nad rámec výše uvedeného Vám povinný subjekt zasílá i usnesení č. j. 4 Tdo 299/2017-62 ze dne 18. 12. 2017, které jste požadoval v několika svých předchozích žádostech. Jak již Vám bylo sděleno v odpovědi na žádost sp. zn. Zin 12/2018, povinný subjekt nezasílá původně požadované informace, k nimž v minulosti vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, a zpětně nezkoumá, zda již pominul důvod k jejich odepření. Nicméně, v tomto případě Vám povinný subjekt zasílá bez dalšího (bez nové žádosti) požadované rozhodnutí sp. zn. 4 Tdo 299/2017 ze dne 18. 12. 2017, a to s ohledem na Váš opakovaný deklarovaný zájem o předmětnou informaci a především kvůli Vaší ztížené situaci, způsobené pobytem ve vazební věznici (z čehož plyne nemožnost získání rozhodnutí z webových stránek Nejvyššího soudu).

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 Informačního zákona podat stížnost do 30 dnů od doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl. O stížnosti rozhoduje předseda Nejvyššího soudu.

S pozdravem


Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu,
pověřený poskytováním informací podle Informačního zákonaPřílohy:
usnesení sp. zn. 4 Tz 107/2002 ze dne 15. 4. 2003
usnesení sp. zn. 3 Tdo 1207/2008 ze dne 22. 10. 2008
usnesení sp. zn. 6 Tdo 194/2015 ze dne 10. 6. 2015
usnesení sp. zn. 6 Tdo 194/2015 ze dne 16. 9. 2015
usnesení č. j. 4 Tdo 299/2017 – 62 ze dne 18. 12. 2017


Rozhodnuti - 4 Tdo 299_2017
Rozhodnuti - 6 Tdo 194_2015-I
Rozhodnuti - 6 Tdo 194_2015
Rozhodnuti - 3 Tdo 1207_2008
Rozhodnuti - 4 Tz 107_2002