JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., předseda občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, hledá kandidáta/kandidátku na pozici asistenta/asistentky.

Požadavky:


magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo;
bezúhonnost;
nadprůměrné schopnosti právní argumentace;
vynikající znalost českého jazyka;
uživatelská znalost práce na PC včetně práce s právními informačními systémy

Náplň práce:
Asistent předsedy kolegia zpracovává podkladové materiály pro rozhodovací činnost soudce, jehož specializovanou agendou jsou spory z bezdůvodného obohacení, a dále se podílí na plnění úkolů souvisejících s řízením kolegia.

Druh pracovního poměru:
Pracovní poměr na plný úvazek založený jmenováním, který se řídí § 16 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů.

Platové podmínky:
Platové ohodnocení se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Termín nástupu:
Předpokládaný termín nástupu je září nebo říjen 2019 (hlásit se mohou i uchazeči, kteří předpokládají úspěšné ukončení studijního programu v září 2019).

V případě zájmu prosím zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis do 31. 7. 2019 na adresu: hana.pazderova@nsoud.cz

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, který bude probíhat v budově Nejvyššího soudu (Burešova 20, Brno).

Nejvyšší soud si vyhrazuje možnost výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného z kandidátů.

Vaše osobní údaje uvedené v motivačním dopise a životopise zpracováváme v nezbytném rozsahu pro účely výběrového řízení. Jejich zpracování je nezbytné pro jednání o uzavření pracovní smlouvy na Vaši žádost. Pokud nebudete ve výběrovém řízení vybráni nebo nepřijmete nabízenou pracovní pozici, budou Vámi poskytnuté dokumenty vymazány a skartovány. Další informace o správci osobních údajů, pověřenci pro ochranu osobních údajů a Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES naleznete na webových stránkách Nejvyššího soudu.


Inzerát NS - asistent/asistentka předsedy OOK