Předseda Okresního soudu v Břeclavi vyhlašuje výběrové řízení na pozici vyššího soudního úředníka/vyšší soudní úřednice pro občanskoprávní úsek