Nejvyšší soud v Brně vyřeší nedostatečnou kapacitu svého sídla

Ministerstvo spravedlnosti našlo finance na přístavbu, která vznikne na místě sousedního zchátralého domu v Bayerově ulici. Tuto pozitivní zprávu přijel v pátek 28. srpna osobně do Brna sdělit ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph. D. Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D. při této příležitosti předal ministru spravedlnosti Pamětní medaili Nejvyššího soudu.


Když se v roce 1993 Nejvyšší soud (NS) historicky vracel do Brna, pracovalo v budově v Burešově ulici 25 soudců a 53 zaměstnanců. Dnes je soudců 64 a zaměstnanců 233. I proto musí Nejvyšší soud najímat prostory v dalších šesti budovách po městě a takřka denně mezi nimi stěhuje různé spisy a další důležité dokumenty. „Rozšířit kapacitu soudu a oživit více než deset let starý projekt přístavby na místě zchátralého domu v sousedství, bylo jednou z mých priorit. Oslovil jsem pana ministra s žádostí o pomoc už v prvních týdnech, co jsem byl ve funkci. Byl jsem velmi potěšen přístupem pana ministra při řešení tohoto problému, “ říká předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.

Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána opravdu nelze na nic čekat: „Současná kapacita budov Nejvyššího soudu je skutečně absolutně nedostatečná. Při narůstajícím počtu případů je zřejmé, že řešení bylo potřeba najít co nejrychleji. Vítám proto, že jsme dokázali najít cestu, jak soudcům a ostatním zaměstnancům Nejvyššího soudu poskytnout odpovídající zázemí pro jejich práci. Náklady na tuto přestavbu by neměly přesáhnout 130 milionů korun. Je dokonce možné, že v průběhu soutěžení dodavatele stavby se nám podaří náklady ještě snížit.“

Omezenou kapacitu začal soud řešit už po roce 2000. V roce 2002 koupilo ministerstvo spravedlnosti za 17 milionů korun vedlejší obytný dům v Bayerově ulici č. 3. Odborníci z VUT Brno následně vypracovali znaleckou studii, ze které vyplynulo, že rekonstrukce domu není ekonomicky výhodná. Vhodnější je starý bytový dům odstranit a na jeho místě postavit novou administrativní budovu.

Původní projekt, který získal stavební povolení už v roce 2005, počítal s investicí 140 milionů korun. Stavět se však kvůli chybějícím financím nikdy nezačalo. „Nejvyšší soud se nyní dohodl s ministerstvem spravedlnosti na revizi projektu, aby jej lépe přizpůsobil současným potřebám a zlevnil,“ vysvětluje předseda NS Pavel Šámal. V nové přístavbě by mělo vzniknout místo pro necelou stovku soudců a úředníků, přestěhuje se tam knihovna, v podzemí se počítá s více než dvacítkou parkovacích míst. Ministerstvo spravedlnosti plánuje, že na přelomu září a října 2015 dojde ke schválení investičního záměru. Stavět by se mohlo už od února 2016. První odhady hovoří o dokončení stavby v prvním čtvrtletí roku 2018.


Mgr. Tereza Schejbalová
tisková mluvčí Ministerstva spravedlnosti,

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu