Bývalý soudce Nejvyššího soudu státu Washington Georgie Finkle navštívil Nejvyšší soud v Brně

Autor: Petr Knötig | 10/12/2010

Nejvyšší soud v Brně navštívil v úterý 12. října bývalý soudce Nejvyššího soudu státu Washington a současný vrcholný specialista na arbitráže a mediaci Georgie Finkle. Pracovně – společenského jednání se zúčastnil vedoucí zahraničního oddělení Mgr. Aleš Pavel a dále se jej za Nejvyšší soud zúčastnili JUDr. Josef Rakovský, JUDr. Jindřich Urbánek a dva soudci stážisté, kteří u Nejvyššího soudu v Brně vykonávají stáž pro možné pozdější posílení Nejvyššího soudu. Jednání se týkala především společných otázek, které se týkají českého, evropského a amerického práva a systému soudnictví.

Odborný životopis Georgie Finkla


Soudce Finkle má za sebou bohatou kariéru advokáta, poté soudce NS státu Washington. Od roku 1999 se aktivně zabývá arbitráží a mediací. Za dobu asi deseti let působil jako mediátor ve stovkách občanskoprávních sporů ve Spojených státech, ať už na úrovni federální nebo na úrovni států. Specializace: smluvní právo, pracovní právo, mezinárodní právo, pojišťovací a námořní právo, zdravotní péče, zemědělství, rodinné právo atd. Je uznávaným odborníkem a řečníkem na mezinárodních seminářích a konferencích týkajících se arbitráže a mediace. Je členem amerického kolegia obchodních arbitrů. (www.jdrllc.com/finkle.php)

1973, Juris Doctor, Harvard University Law School

1974-1989, Law practice, including public defense and tort law

1989-1999, Judge, Court of General Jurisdiction

(Seattle, Washington Superior Court, Chief Civil Judge);

1999-2010, Fulltime arbitrator/mediator