Konference „Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě“

Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala se jako spolupořadatel aktivně zasloužil o konání a průběh osmého ročníku konference „Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě“, jež proběhla ve dnech 9. - 11. září 2020 v Brně. Již tradičně se jednalo o událost, na které participovala celá řada významných osobností z dotčených oblastí.
Své příspěvky na konferenci přednesl i soudce a dlouholetý předseda civilního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. František Ištvánek či předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. František Púry, Ph.D. Pozvání a nabídku k prezentovat svůj příspěvek přijal i bývalý předseda Nejvyššího soudu, současný soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Součástí konference bylo i slavnostní předání Čestného uznání a medaile za významný přínos v oblasti soudnictví, státní správy a územní samosprávy, při kterém byl oceněn bývalý soudce Nejvyššího soudu, současný předseda Krajského soudu v Praze JUDr. Ljubomír Drápal.

I přes nepřízeň objektivních okolností spojených zejména s řešením nesnadné situace týkajících se veřejného zdraví, lze konferenci označit za velmi zdařilou. Zapojení odborníků nejen z oblasti soudnictví a státní správy, ale i z akademického prostředí, z oblasti zdravotnictví a dalších souvisejících oborů, je pro komplexní chápání jakékoli problematiky klíčové. I z tohoto důvodu je možné označit proběhlou konferenci za mimořádně hodnotnou.


PhDr. Blanka Láníčková, LL.M.
ředitelka kanceláře místopředsedy Nejvyššího soudu
22. 9. 2020