Městský soud v Praze zastavil řízení nedůvodně

Autor: Ing. Petr Knötig | 11/19/2013

Senát Nejvyššího soudu v Brně v úterý 19. 11. 2013 ve veřejném zasedání projednal stížnost pro porušení zákona, kterou v neprospěch obviněného Stanislava Tomeše (1927) podala ministryně spravedlnosti v demisi Mgr. Marie Benešová. Uvedla ve stížnosti, že Městský soud v Praze porušil zákon ve prospěch obviněného, když zastavil trestní řízení, aniž by k tomu měl důvod.

Podle názoru Nejvyššího soudu nebyl k zastavení trestního řízení důvod a městský soud mohl ve věci jednat rozhodnout. Rozhodnutí Nejvyššího soudu je pouze akademické, protože Nejvyšší soud již nemůže zhoršit postavení obviněného. Rozhodnutí bude do budoucna vodítkem pro nižší soudy, aby v obdobných věcech postupovaly podle právního názoru Nejvyššího soudu a bezdůvodně nezastavovaly řízení.


Popis skutku (zkráceně):
Obviněný Stanislav Tomeš se jako důstojník tehdejší Státní bezpečnosti měl podílet na bombovém útoku, při němž v roce 1957 zemřela manželka štrasburského prefekta. Podle nashromážděných materiálů byl zosnován bombový atentát na prefekta departmentu Bas-Rhin, čímž československá tajná služba údajně reagovala na sbližování Německa a Francie. Bomba byla maskovaná jako krabice na doutníky. V květnu 1957 ji otevřela manželka prefekta, která při výbuchu utrpěla smrtelná zranění a na místě zemřela. Případem se zabýval Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, který Tomeše obvinil a státní zástupce posléze obžaloval pro trestný čin vraždy. Kromě Tomeše, který jakoukoliv vinu popíral, obvinil úřad také dalšího agenta, který však v roce 2010 zemřel. Stíhání Stanislava Tomeše pak zastavil Městský soud v Praze s odvolání na nepřiměřenou délku řízení a zdravotní stav obviněného, který podle lékařů neumožňoval trestní řízení.
S tímto názorem však senát Nejvyššího soudu nesouhlasil a rozhodl, že rozhodnutím Městského soudu v Praze došlo k porušení zákona ve prospěch obviněného, protože trestní řízení mohlo pokračovat. Soud pak mohl délku řízení i zdravotní stav zohlednit ve svém rozhodnutí.
Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu je konečné a není proti němu opravný prostředek přípustný