NS odmítl dovolání ve věci utýraných psů

Autor: Ing. Petr Knötig | 02/21/2014

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání odmítl dovolání chovatelky zvířat D. Z. (1965) z Ostravska, která byla odsouzena Okresním soudem v Ostravě 30. 11. 2012 odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců. Výkon tohoto trestu jí podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání osmnácti měsíců. Krajský soud v Ostravě pak 16. 5. 2013 odvolání chovatelky i státního zástupce zamítl. Navíc šlo o chovatelku, která měla chování zvířat jako předmět svého podnikání a musela tedy znát podmínky, za jakých lze zvířata chovat.

Okresní soud zjistil, že D. Z. v období nejméně ode dne 20. 5. 2008 do dne 7. 8. 2009 v Ostravě -Vítkovicích, v bytě o celkové výměře 69,72 m2 a na přilehlé zahradě o výměře cca 200 m2, zastavěné přibližně ze 2/3 plochy kotci, chovala průběžně větší počet psů a fen různých plemen a velikostí od yorkshirského teriéra po německou dogu, přičemž těmto neposkytovala dostatečné množství potravy a vody, neobstarala jim potřebnou veterinární péči. Zvířata chovala s ohledem na jejich počet a velikost ve stísněných prostorách, zejména kotcích, klecích, přepravkách, obytných místnostech včetně WC. Současně omezovala jejich pohyb nedostatečným či chybějícím výběhovým prostorem, v důsledku čehož došlo u jednotlivých chovaných zvířat ke špatnému vyživovacímu stavu až patologické vyhublosti, dehydrataci, zablešení, různým úrazovým zraněním, zánětům kůže, očí, uší, případně dalším újmám na zdraví včetně psychického stresu, což posléze vedlo k zahájení správního řízení ze strany ÚMOb Ostrava-Vítkovice a opakovanému odebrání chovaných zvířat obviněné v počtu 11 kusů dne 29. 7. 2009 a v počtu 29 kusů dne 7. 8. 2009 a jejich umístění do Útulku pro psy Statutárního města Ostravy v Ostravě-Třebovicích, kde následně bylo přistoupeno k utracení celkem 10 z odebraných zvířat, přičemž nejméně u osmi psů tak bylo učiněno v příčinné souvislosti s jejich neutěšeným zdravotním stavem zapříčiněným jednáním obviněné.


K postupnému utracení muselo dojít u:
§ anglický kokršpaněl (fena - útulkové č. 13807) z důvodu celkového vyčerpání a celkově špatného zdravotního stavu (zánět dělohy s výrazným výtokem hnisu, mnohočetné nádory na mléčné žláze)
§ shi-tzu (fena - útulkové č. 13809) z důvodu celkového vyčerpání a vážných chorob (změněny na kardiovaskulárním aparátu, chronický zánět obou rohovek, otok plic)
§ mops (fena - útulkové č. 13813) z důvodu celkového vyčerpání organismu a chorob (vážné poškození obou očí, postižení trávicího traktu)
§ francouzský buldoček (fena - útulkové č. 13814) z důvodu celkového vyčerpání a dlouhodobě neléčených a již neléčitelných extrémních zánětů uší),
§ yorkshirský teriér (fena - útulkové č. 13816) z důvodu celkového vyčerpání, dlouhodobě neléčených hormonálních změn s předpokladem akutního zhoršení
§ americký pitbullteriér (fena - útulkové č. 13828) z důvodu celotělových kožních změn, dříve neléčených a nyní již neléčitelných
§ anglický bullteriér (pes - útulkové č. 13818) z důvodu rozsáhlých celotělových kožních změn (hluboký neléčený hnisavý zánět kůže), t. č. již neléčitelných,
§ rotvajler (fena – útulkové č. 13783) z důvodu výrazné katechsie, zvětšení dutiny břišní, anémie a selhání ledvin, kdy se jedná o dlouhodobě neléčené onemocnění.
U soudu navíc vyšlo najevo, že žena ke své víceleté chovatelské praxi a též jako držitelka živnostenského oprávnění pro předmět podnikání výcvik, hlídaní psů, pronájem služebních psů na samostatné hlídání objektů si musela být vědoma a též srozuměna s tím, že svým jednáním může takovýto následek způsobit, avšak neposkytla zvířatům řádnou péči, aby jej odvrátila. Dále vyšlo najevo, že tato žena nestála pro týrání zvířat u soudu poprvé a okresní soud řešit její prohřešek už v roce 2010. Než však došlo k pravomocnému rozhodnutí, stála chovatelka u soudu podruhé a soud mohl uložit trest.
Chovatelka podala dovolání k Nejvyššímu soudu, ve kterém odmítla závěr znaleckých posudků, dodala, že odvolacím soudem zjištěný skutkový stav a způsob jejího jednání popsaný v rozsudku soudu prvního stupně odporují závěru o naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu týrání zvířat podle § 203 odst. 2 tr. zák. Následek, který je obviněné kladen za vinu, závisel na momentální individuální úvaze veterinárního lékaře, který psy poprvé prohlédl až třetí den po převezení do útulku. Diagnóza vyřčená tímto veterinárním lékařem byla provedena bez příslušné laboratorní a přístrojové diagnostiky a nebyla následně nijak ověřována, např. pitvou. S ohledem na informativní a nedostatečnou zdravotní evidenci vedenou u léčených psů útulkem nelze učinit závěr o skutečném zdravotním stavu psů.
Podle názoru Nejvyššího soudu byl skutkový stav nižšími soudy zjištěn zcela správně a také byl učiněn správný právní názor i uložený trest. Proto bylo dovolání odmítnuto jako zjevně neopodstatněné.
Proti usnesení Nejvyššího soudu není opravný prostředek přípustný. (8 Tdo 10/2014)