Nejvyšší soud poctí svojí návštěvou předsedkyně Spolkového soudního dvora Bettina Limpergová

Předseda Nejvyššího soudu České republiky, prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., pozval na třídenní pracovní návštěvu delegaci předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettinu Limpergovou.

Předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettina Limpergová zahájila svoji profesní kariéru v roce 1989 jako státní zástupkyně ve Stuttgartu, posléze byla jmenována soudkyní Městského soudu ve Stuttgartu, kde působila v civilním senátu. V letech 1991 až 1994 již působila u Zemského soudu, odkud odešla do Karlsruhe k Ústavnímu soudu jako vědecko-výzkumný pracovník. V rámci navazující soudcovské kariéry se věnovala zejména trestnímu právu a v letech 2004 a 2009 vykonávala funkci předsedkyně Okresního soudu ve Waiblingenu, odkud odešla na funkci místopředsedkyně zemského soudu do Stuttgartu. V letech 2011 až 2014 působila na Ministerstvu spravedlnosti Bádenska-Württemberska, kde získala cenné zkušenosti ve správě soudnictví. Bettina Limpergová se v červenci 2014 stala předsedkyní Spolkového soudního dvora.Předsedkyně německého Spolkového soudního dvora Bettina Limpergová bude s předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem ve dnech 10. až 12. října jednat zejména o samosprávě soudnictví, o zastupování účastníků v řízeních před Spolkovým soudním dvorem a o spolupráci soudců, asistentů a odborných pracovníků soudů. Zajímavým tématem budou rozvrhy práce, přidělování věcí soudcům a postavení přísedících v Německu, včetně zkušeností s tímto institutem v trestní i civilní justici.

V rámci pracovního programu navštíví Bettina Limpergová Ústavní soud, Nejvyšší státní zastupitelství a justiční akademii v Kroměříži. Ve středu 11. října osloví auditorium ve velké zasedací místnosti Nejvyššího soudu s přednáškou na téma „Výzvy pro evropskou justici“, kde se bude věnovat vztahu mezi unijním a vnitrostátním právním řádem a také aktuálním hrozbám, kterým čelí právní stát v Evropě.


Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
10. 10. 2017