Oddělení evidence judikatury NS o plánované participaci na projektu BO - ECLI

Datum: 12/04/2014

Dobrý den,
Oddělení evidence judikatury NS, jako zástupce národního koordinátora ECLI, informuje, že v souvislosti s dosavadní úspěšnou implementací ECLI, s aktuálním postavením ČR na jednom z předních míst mezi členskými státy a institucemi na projektu participujícími a úzce spolupracujícími, se aktivně za Nejvyšší soud zapojilo do přípravy navazujícího projektu BO -ECLI („Building On ECLI“) pod záštitou Evropské komise. Jedním z hlavních cílů projektu je mimo jiné rozšíření povědomí odborné právnické veřejnosti v České republice o postupné indexaci soudních rozhodnutí ECLI identifikátorem za účelem jejich následné snadné dohledatelnosti s pomocí ECLI vyhledávače. Prvním plánovaným propagačním krokem bude prezentace ECLI na prosincovém setkání členů Vnitřní soudní sítě pro spolupráci ve věcech občanských a obchodních pořádaném Ministerstvem spravedlnosti ČR.