Oddělení evidence judikatury NS o prezentaci ECLI na prosincovém setkání Vnitřní soudní sítě pro spolupráci ve věcech občanských a obchodních

Datum: 12/17/2014


Oddělení evidence judikatury NS se dne 12. prosince 2014 aktivně zúčastnilo setkání členů Vnitřní soudní sítě pro spolupráci ve věcech občanských a obchodních (dále i jen „VSS“) pořádaného na půdě Ministerstva spravedlnosti ČR.
Během tohoto setkání byli členové VSS informováni především o aktuálním vývoji v oblasti justiční spolupráce v civilních věcech, o novinkách v evropském a mezinárodním rodinném právu a o databázích pro vyhledávání soudních rozhodnutí členských států EU. A právě v rámci judikatorního bloku programu byl přítomným členům VSS představen Oddělením evidence judikatury NS projekt „Identifikátor evropské judikatury ECLI“. Přítomní byli obeznámeni s dosavadním průběhem implementačního procesu v ČR i s plánovanými kroky ohledně budoucího směřování projektu ECLI. Příspěvek Oddělení evidence judikatury NS bude zahrnut v tištěném materiálu (výstupu) z tohoto setkání VSS.