Oznámení o výsledku řízení na zajištění vydávání Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Autor: Mgr. Aleš Pavel | 08/18/2015

Nejvyšší soud na základě jednání komise o vyhodnocení došlých nabídek k uzavření koncesní smlouvy na zajištění vydávání Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu a Výběru důležitých rozhodnutí ESLP pro justiční praxi z pohledu Nejvyššího soudu oznamuje, že komise shledala nabídku uchazeče Wolters Kluwer, a. s., U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha, IČ: 63077639, jako úplnou, vyhovující a ekonomicky výhodnou, a proto hodlá uzavřít smlouvu s tímto uchazečem.
Pořadí ostatních hodnocených nabídek dle výhodnosti:

· Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., Jungmannova 750/34, 110 00 Praha, IČ: 24146978


· Nyldynard, s. r. o., Bryksova 762/34, 198 00 Praha, IČ: 03210812
· Novatrix, s. r. o., Starodubečská 526, 107 00 Praha, IČ: 28191374

Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu