Postoj Soudního dvora EU k přistoupení Unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

Datum: 12/17/2014

Vztah Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva je zejména po přijetí Lisabonské smlouvy v roce 2009 předmětem zájmu široké právnické veřejnosti. Postoj Soudního dvora k přistoupení Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod je předmětem připravovaného a zítra zveřejněného posudku pléna lucemburského soudu o slučitelnosti návrhu dohody o přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod se Smlouvami.
Nejvyšší soud pořádá ve středu 18. února 2015 v 10.00 hod. v místnosti č. 228 ve 2. patře své budovy kulatý stůl, kde Jiří Malenovský, soudce Soudního dvora Evropské unie, objasní postoj Soudního dvora přijatý ve zmíněném posudku a nastíní možné budoucí výhledy spolupráce štrasburského a lucemburského soudu na poli ochrany lidských práv. Moderátorem následné diskuse bude Hubert Smekal, odborný asistent katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS MU.

Akce je určena pro odbornou právnickou veřejnost, která bude, jak věříme, zastoupena jak soudci a advokáty, tak i akademickou veřejností.

Kapacita přednáškové místnosti je vyčerpána a přihlásit se již není možné.Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedkyně Nejvyššího soudu