Předseda Nejvyššího soudu Itálie na návštěvě Nejvyššího soudu v Brně

Autor: Ing. Petr Knötig | 11/11/2014

V rámci své pracovní cesty navštívil v úterý 11. 11. 2014 Nejvyšší soud v Brně první předseda Nejvyššího soudu Itálie Giorgio Santacroce, který přijel do České republiky na pozvání předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové. V rámci pracovního jednání si členové italské delegace vyměnili názory na rozhodovací činnost obou nejvyšších soudů a současně představili způsob, jakým oba partnerské soudy pracují.
Z jednání vyšlo najevo, že český Nejvyšší soud je oproti italskému rychlejší ve vyřizování jednotlivých podání. Zatímco u Nejvyššího soudu v Brně je průměrná délka trestního řízení 42 dnů, u italského je to 8 – 9 měsíců.
V rámci představení struktury a fungování Nejvyššího soudu jeho předseda Giorgio Santacroce uvedl, že italský Nejvyšší soud má jednoho předsedu, jednoho místopředsedu, 303 soudních radů, 52 předsedů senátu. V trestní oblasti pak má 6 specializovaných trestních senátů a jeden senát, který jako první přezkoumává podání, co do jeho přípustnosti. V občanskoprávní oblasti pak má italský Nejvyšší soud 5 specializovaných senátů a opět jeden senát, který rovněž přezkoumává podání, zda je přípustné nebo ne.
V rámci své cesty po vrcholných justičních institucích pak předseda Nejvyššího soudu Itálie Giorgio Santacroce navštívil Ústavní soud, Nejvyšší správní soud a Nejvyšší státní zastupitelství.
Ve středu 12. 11. 2014 si prohlédne Pražský hrad a historickou část Prahy. Na jeho pracovní návštěvě České republiky jej doprovází manželka Maria Antonietta Santacroce, dále soudci Nejvyššího soudu Itálie Giovanni Conti a Giovanni Mammone.