Předsedkyně Nejvyššího soudu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Lady Hale navštívila sídlo Nejvyššího soudu v Brně

Nejvyšší soud v Brně dnes navštívila předsedkyně Nejvyššího soudu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Lady Hale v doprovodu místopředsedy Nejvyššího soudu Spojeného království Lorda Reeda a také soudce Nejvyššího soudu Spojeného Království Lorda Kitchina. Hosté ze Spojeného království jednali s vedením Nejvyššího soudu a také s některými dalšími soudci o budoucí spolupráci a konkrétní výměně zkušeností. Společně se shodli, že obě země mají k sobě historicky velmi blízko. Jak po zhruba dvouhodinové pracovní schůzce uvedl předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal: „Dnešní návštěva předsedkyně Nejvyššího soudu Spojeného království je důkazem velmi dobrých a čilých vztahů Nejvyššího soudu s britskou justicí od doby vzniku České republiky v roce 1993, kterých si velmi vážím. Sám jsem několikrát konstatoval, že pro Českou republiku ani pro Evropu není odchod Velké Británie z Evropské unie dobrým rozhodnutím, neboť čeští občané mají ke Spojenému království velmi blízko a historicky to tak vždy bylo.“

K tématu brexitu se vyjádřila i paní předsedkyně Lady Hale: „Dnes nikdo neví, jak to nakonec s odchodem Velké Británie z Evropské unie dopadne. Bez ohledu na to, zda k brexitu nakonec dojde či nikoli, jsem si jista, že vztahy Nejvyššího soudu České republiky a Nejvyššího soudu Spojeného království zůstanou i v budoucnu na nadstandardní úrovni.“ Pavel Šámal v té souvislosti ještě připomenul postupné sbližování právních systémů obou zemí: „Věřím, že bez ohledu na to, zda dojde k odchodu Velké Británie z Evropské unie, se budou vztahy obou nejvyšších soudů nadále prohlubovat, protože kontinentální právní systém se vlivem judikatury evropských soudů čím dál více blíží prvkům anglosaského právního řádu.“

Nejvyšší soud České republiky se netají tím, že na britských ostrovech je dobré v některých oblastech hledat inspiraci. Oceňuje například pokrok, který zaznamenal soudní systém Spojeného království v elektronizaci justice. Také důvěra veřejnosti v soudy a jejich spravedlivé rozhodování je ve Velké Británii na úrovni, které by bylo jistě dobré se přiblížit.

Vedení Nejvyššího soudu Spojeného království pobývá v České republice už od pondělí 15. července. Úvodní den návštěvy byl poněkud méně formální, paní předsedkyně Lady Hale s doprovodem si spolu s předsedou Nejvyššího soudu prof. Pavlem Šámalem prohlédla Pražský hrad a katedrálu sv. Víta.

Součástí dnešního odpoledního programu Lady Hale, Lorda Reeda a Lorda Kitchina v Brně byla také návštěva Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Navečer se hosté přesouvají do Prahy, odkud se vrací do Londýna ve středu dopoledne 17. července.

Životopisná data:
Brenda Marjorie Hale, Lady Hale z Richmondu, nastoupila do funkce předsedkyně Nejvyššího soudu Spojeného království v září 2017. Před jmenováním předsedkyní zastávala od června 2013 funkci místopředsedkyně, soudkyní Nejvyššího soudu je od října 2009.
Lady Hale dokončila svá studia na Univerzitě v Cambridgi v roce 1966, vyučovala poté právo na Manchesterské univerzitě v letech 1966 – 1984. Absolvovala také nezbytnou kvalifikaci pro výkon advokacie, kterou po určitou dobu praktikovala v Manchesterské komoře. Specializovala se na rodinné právo a právo sociálního zabezpečení. V roce 1984 byla jmenována do Právní komise – orgánu zřízeného zákonem pro podporu reforem právních norem. Mezi důležité právní předpisy, které vyplynuly z práce jejího týmu v Právní komisi, patří zákon o dětech z roku 1989, zákon o rodinném právu z roku 1996 a zákon o duševní způsobilosti z roku 2005. V roce 1994 byla jmenována soudkyní Vrchního soudu. V lednu 2004 se Lady Hale stala první ženou, která vykonávala funkci Lord of Appeal in Ordinary, a to po předchozí kariéře akademické právničky, reformátorky práva a soudkyně.
Lady Hale nadále udržuje kontakt s akademickým prostředím, působí například jako hostující profesorka na King's College London nebo Girton College v Cambridgi.

Robert John Reed, Lord Reed, je jedním ze dvou skotských soudců Nejvyššího soudu Spojeného království, jmenován byl v únoru 2012. Místopředsedou Nejvyššího soudu Spojeného království se stal v červnu roku 2018.
Právo vystudoval na univerzitě v Edinburghu a doktorandskému studiu se věnoval na univerzitě v Oxfordu. Nezbytnou kvalifikaci pro účely výkonu advokacie získal ve jak Skotsku, tak i v Anglii. Advokacii praktikoval jako advokát zapsaný do skotské komory, přičemž se věnoval zejména civilnímu právu.
Ve Skotsku působil 13 let i jako soudce. Od roku 2008 do roku 2012 byl členem Vnitřní sněmovny Nejvyššího soudu pro civilní věci ve Skotsku a v rozmezí let 1998 až 2008 členem Vnější sněmovny, ve které byl hlavním soudcem pro obchodní věci.
Kromě toho, že je soudcem Nejvyššího soudu a členem Právního výboru Královské rady, patří mezi ad hoc soudce Evropského soudu pro lidská práva a dočasné soudce Nejvyššího odvolacího soudu v Hong Kongu. Působí též na Balliol College Oxfordské univerzity.

David James Tyson Kitchin, Lord Kitchin, se stal soudcem Nejvyššího soudu Spojeného království v říjnu 2018. Je absolventem Fitzwilliam College v Cambridge, kde se věnoval studiu přírodních věd a práva. V roce 1994 se stal královským poradcem a v roce 2003 byl zvolen mezi senior soudce v profesním sdružení advokátů a soudců Gray's Inn. Ve své praxi se zabývá především duševním vlastnictvím, a to včetně problematiky patentů, ochranných známek, autorského práva, užitných vzorů a obchodního tajemství. V roce 2005 byl jmenován soudcem Vrchního soudu, konkrétně ekvitního soudu, a v roce 2007 vyšším soudcem soudu pro patenty. Od roku 2009 do roku 2011 byl soudcem ekvitního soudu pro obvody Midland, Wales a Western. Během téže doby byl rovněž členem rozšířeného odvolacího senátu Evropského patentového úřadu. V roce 2011 byl jmenován soudcem Odvolacího soudu, přičemž byl zodpovědný za dohled nad odvoláními ve věcech duševního vlastnictví. Lord Kitchin je rovněž předsedou poradního sboru Centra pro studium obchodního práva na Univerzitě královny Marie v Londýně a získal zde čestný titul LL.D.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí odd. styku s veřejností Nejvyššího soudu
16. 7. 2019