Prohlášení Sítě předsedů nejvyšších soudů Evropské unie k situaci v Turecku

Nejvyšší soud se spolupodílel na vzniku aktuálního prohlášení Sítě předsedů nejvyšších soudů Evropské unie, která je krajně znepokojena situací v turecké justici po nedávném pokusu o státní převrat. Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. se proto dohodl společně s ostatními předsedy nejvyšších soudů zemí Evropské unie na vydání následujícího textu, jehož prostřednictvím nejvyšší představitelé evropské justice apelují na tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby upustil od nezákonných postupů, za pomocí kterých se vypořádává se svými domnělými odpůrci:

Síť předsedů nejvyšších soudů Evropské unie je hluboce znepokojena zprávami o nedávném odvolání z funkce více než 2 700 soudců a žalobců v Turecku a o příkazech k jejich zatčení.
Ihned po pokusu o převrat Turecká republika dočasně zbavila funkce, odvolala anebo zatkla, tisíce lidí, včetně mnoha představitelů justice. Jsou mezi nimi soudci Státní rady a Kasačního soudu Turecka. Množství (těmito kroky) dotčených občanů a prohlášení prezidenta Turecka o možném obnovení trestu smrti, rovněž vyvolávají závažné obavy.
Musíme připomenout, že nezávislost soudnictví není privilegiem soudců, nýbrž zárukou respektování lidských práv a základních svobod, které umožňují každé osobě mít důvěru v soudní systém, právo a stát.
Síť předsedů nejvyšších soudů Evropské unie pohlíží na nynější události, zejména odvolávání nebo zatýkání tisíců soudců, jako na útok na nezávislost soudnictví v Turecku a systémové ohrožení právního státu v tomto členském státě Rady Evropy. Síť předsedů nejvyšších soudů Evropské unie naléhá na respektování zásad právního státu a lidských práv.
Síť předsedů nejvyšších soudů Evropské unie se připojuje k varovnému vyjádření vyslovenému generálním tajemníkem Rady Evropy a vyzývá k implementaci existujících kontrolních mechanismů dodržování lidských práv na úrovni Rady Evropy, stejně jako Organizace spojených národů.

Informace o Síti předsedů nejvyšších soudů Evropské unie:
O založení Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie, tedy Network of the Presidents of the Supreme Judical Courts of the European Union, se rozhodlo v roce 2004. Hlavním cílem Sítě je užší vzájemná spolupráce nejvyšších soudů, výměna názorů a zkušeností ze soudní praxe. Síť se také zabývá legislativními návrhy předkládanými evropskými institucemi, zejména ve věcech trestněprávních a občanskoprávních. Iniciovala také studii o pomoci soudcům nejvyšších soudů v procesu rozhodování s cílem vytvořit určité mezinárodněprávní standardy, vznik společného portálu judikatury a mezinárodní skupiny pro právní komparatistiku. Kromě předsedů nejvyšších soudů států Evropské unie mají předsedové nejvyšších soudů Lichtenštejnska, Norska a Chorvatska status pozorovatelů. Současnou předsedkyní sítě je předsedkyně Nejvyššího soudu Irska, paní Susan Denham.

Mgr. Petr Tomíček, tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
27. 7. 2016