Srovnávací přehled EU o soudnictví 2019 – Zpráva EU Justice Scoreboard 2019

Zprávu EU Justice Scoreboard připravuje Komise v součinnosti s kontaktními osobami za národní soudní systémy. Při získávání kvantitativních údajů spolupracuje primárně s Komisí Rady Evropy pro hodnocení efektivity justice (CEPEJ). Na shromaždování údajů se také podílí Evropská síť rad pro justici (ENCJ), Síť předsedů nejvyšších soudů Evropské unie (NPSJC), Sdružení státních rad a nejvyšších správních soudů EU (ACA-Europe), Evropská síť pro hospodářskou soutěž, Komunikační výbor (COCOM), Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, odborná skupina pro praní peněz a financování terorismu, Eurostat, Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN), Rada advokátních komor a sdružení právníků Evropy (CCBE) a Světové ekonomické fórum (WEF).


Zde se nachází česká verze dokumentu Scoreboard 2019 Srovnávací přehled EU o soudnictví 2019


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
7. 8. 2019