Tisková konference Nejvyššího soudu 22. července 2015

Autor: Mgr. Aleš Pavel | 07/20/2015

Nejvyšší soud pořádá ve středu 22. července 2015 ve 14.00 hodin v místnosti č. 228 tiskovou konferenci, kde blíže objasní své závěry přijaté v usnesení ze dne 25. března 2015, sp. zn. 8 Tdo 125/2015, které se týkalo odpovědnosti řidiče za smrt dítěte způsobené couváním v obytné zóně.
Výše zmíněné rozhodnutí vyvolalo řadu mediálních reakcí. Za Nejvyšší soud vystoupí předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Stanislav Rizman a předsedkyně senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Milada Šámalová, která předsedala senátu, který rozhodnutí vydal.

Zájemci mohou potvrdit svoji účast do 22. července 2015 do 9.00 hodin na emailovou adresu katerina.hasova@nsoud.cz.

Novináře bude do místnosti konání konference ve 2. patře budovy soudu doprovázet justiční stráž ve 13.45 hodin.

Mgr. Aleš Pavel


ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu