Úplné znění reakce Nejvyššího soudu proti spekulativním tvrzením, která pronesl obviněný MUDr. David Rath v rozhovoru pro server SEZNAM ZPRÁVY

Nejvyšší soud se musí kategoricky ohradit proti spekulativním tvrzením, která pronesl obviněný MUDr. David Rath v rozhovoru pro server SEZNAM ZPRÁVY. Považuje tato tvrzení za zcela neodůvodněná. Nejvyšší soud po Ministerstvu spravedlnosti v letošním roce žádnou dotaci ve výši 100 milionů korun nepožadoval, ani podobnou žádost nechystá. Pokud je ministerskou dotací ve výši 100 milionů korun snad myšlena částka, kterou aktuálně financuje Ministerstvo spravedlnosti administrativní přístavbu budovy Nejvyššího soudu, pak je třeba zdůraznit, že žádná "dotace" z ministerstva nemohla (a nemůže) v té souvislosti k Nejvyššímu soudu putovat, neboť budova, která se nyní demoluje a na jejímž místě vznikne moderní kancelářský objekt, je v majetku samotného Ministerstva spravedlnosti. Ministerstvo tedy investuje do vlastního majetku a neposílá Nejvyššímu soudu v rámci této investiční akce žádné finance. Ministerstvo je vlastníkem budovy již od 21. 12. 2015, investiční záměr, a to konkrétně ve výši 150 milionů korun, byl ministerstvem schválen již 8. února 2016, tedy téměř rok a půl před veřejným soudním jednáním o stížnosti ministra spravedlnosti podané v neprospěch obviněného MUDr. Davida Ratha. Dne 16. 5. 2017, tedy stále ještě před tímto veřejným soudním jednáním, byl ve výběrovém řízení ministerstvem již dokonce vybrán zhotovitel stavby, firma Zlínstav, a.s., s cenovou nabídkou 114 milionů korun.

K následnému tvrzení, které spekuluje o podjatosti jednoho z členů senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, je třeba zdůraznit, že řešení námitky podjatosti senátu je otázkou procesní s úzkou návazností na rozhodování konkrétní věci, ke které předseda Nejvyššího soudu jako orgán správy soudu není oprávněn se vyjadřovat. O námitkách podjatosti soudců Nejvyššího soudu rozhoduje na základě ústavních stížností Ústavní soud, který ostatně již o námitce podjatosti senátu v této konkrétní věci rozhodl. Usnesením ze dne 5. 9. 2017 ústavní stížnost MUDr. Davida Ratha, prostřednictvím které napadl podjatost senátu Nejvyššího soudu, Ústavní soud odmítl.Více se již nebude Nejvyšší soud k výrokům obviněného MUDr. Davida Ratha vyjadřovat vzhledem k tomu, že jde stále o tzv. živou věc, tedy probíhající soudní řízení.


Mgr. Petr Tomíček
Tiskový mluvčí Nejvyššího soudu